Ministeri Sasi Habitatin Istanbulin-kokoukseen: Hallitumpi kaupungistuminen tavoitteena New Yorkissa

Kaupunkien nopea kasvu on tällä hetkellä maailmanlaajuisista ongelmista suurimpia; jo puolet maapallon kuuden miljardin väestöstä asuu kaupungeissa. Maapallon suurimmista kaupungeista yhdeksän sijaitsee Aasiassa. On arvioitu, että Aasiaan ja Latinalaiseen Amerikkaan syntyy kymmenen vuoden sisällä useita uusia miljoonakaupunkeja.

Kaupungistumisen ja asumisen ongelmiin paneudutaan ns. Habitat-seurantakokouksessa New Yorkissa 6.-8. kesäkuuta 2001. Kyseessä on 1996 pidetyn YK:n toisen yhdyskuntakonferenssin tulosten toimeenpanon arviointia ja seurantaa koskeva erityisistunto (Istanbul+5). Kokoukseen osallistuu edustajia noin 180 maasta. Kokoukseen on rekisteröitynyt myös 400 edustajaa 160 kansalaisjärjestöstä eri puolilta maailmaa.

Erityisistunnon avaa ministeri Kimmo Sasi, joka toimii myös Suomen valtuuskunnan puheenjohtajana. Valtuuskuntaan kuuluu kuusi kansanedustajaa, mm. ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Pentti Tiusanen, sekä edustajia ulkoasiainhallinnosta, ympäristöministeriöstä, Valtion asuntorahastosta, Suomen kuntaliitosta ja kansalaisjärjestöistä. Kokouksen puheenjohtajana toimii YK:n yleiskokouksen puheenjohtaja, valtioneuvos Harri Holkeri.

Istunnon tärkein tavoite on sitoutua jatkotoimenpiteisiin, joita tarvitaan Istanbulissa hyväksyttyjen Istanbulin julistuksen ja yhdyskuntien kehittämiseen tähtäävän toimintaohjelman, Habitat Agendan, toteuttamiseksi. Ohjelman keskeiset tavoitteet ovat kelvollisen asunnon takaaminen kaikille, yhdyskuntien kestävän kehityksen edistäminen ja paikallishallinnon roolin vahvistaminen siinä. Myös naisten aseman vahvistaminen asumiseen ja yhdyskuntien kehittämiseen liittyvässä suunnittelussa ja päätöksenteossa on keskeistä.

Erityisistunnossa vaihdetaan kokemuksia Habitat Agendan toimeenpanosta eri maissa. Kouksessa esitellään 16 hanketta, jotka edustavat parasta osaamista asuinyhdyskuntien kehittämisen alalta eri puolilta maailmaa. Suomi on laatinut istuntoa varten kansallisen raportin.

Hallitsematon kaupungistuminen luo ympäristöongelmia ja slummeja

Maailman suurimpien kaupunkien laitamilla asuminen levittäytyy usein hyvin spontaanisti alueille, jotka ovat asumiskelvottomia kaikin ympäristömittarein mitattuna. Kaupunkisuunnittelu ei pysty enää pitämään kasvukeskuksia hallitun ja suunnitellun kasvun rajoissa. Seurauksena on slummiutuminen, kaupunkirakenteen heikkeneminen, ympäristövauriot (mm. maaperän heikkeneminen ja vesien saastuminen) sekä epidemiat ja lopulta ihmishenkiä vaativien luonnonkatastrofien jatkuva uhka.

Räjähdysmäisesti kasvavissa kaupungeissa demokratiavaje kasvaa ja siitä tulee yksi hallitsemattomista uhkista. Eräs Habitat-kokouksen kiinnostavimmista ohjelmista onkin paikallisagendahanke, jonka avulla pyritään edistämään kaupunkien asukkaiden osallistumista päätöksentekoon. Julkisen vallan, kaupunkien ja kansalaisjärjestöjen sekä elinkeinoelämän yhteisin toimin pyritään kaupunkien hallittuun kasvuun ja suunnitteluun, jossa paikalliset ihmiset ovat mukana alusta alkaen.

Kokousaineistoa ja lisätietoja saa erityisistunnon kotisivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Kokouksen päivittäisestä edistymisestä raportoidaan Earth Negotiation Bulletinin kotisivuilla(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Lisätietoja: yksikön päällikkö Kari Karanko, ulkoasiainministeriö, puh: 09 - 1341 5590, ylijohtaja Martti Lujanen, ympäristöministeriö, gsm 050 - 539 0936, ja virkamiessihteeri Arja Makkonen, ulkoasiainministeriö, gsm 040-757 8403, puh: 09 - 1341 6171.YK
asuinpaikat
ympäristö
ympäristönsuojelu