Minister Sasi om EUs Medelhavssamarbete: Viktigt stärka kvinnornas ställning i den ekonomiska utvecklingen

Vi borde få med konkreta frågor med i EU-ländernas och medelhavsländernas samarbete, den sk. Barcelonaprocessen, ,men det är också viktigt att stärka dialogen mellan parterna. Betydelsen av processen har ökat under senaste tid, och den fungerar bra som ett sätt att bekämpa terrorism, konstaterade utrikeshandelsminsiter Kimmo Sasi i sitt anförande på Barcelonaprocessens utrikesministermöte i Bryssel.

Sasi framförde också behovet att utveckla särskilt kvinnornas ställning i medelhavsländerna genom att förbättra deras utbildning och förutsättningar att aktivt delta i utvecklingen av samhället och det ekonomiska livet.

I EUs Barcelonaprocess deltar förutom EUs medlemsländer även 12 medelhavsländer: Algeriet, Cypern, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Malta, Marocko, Palestinska administrationen, Syrien, Tunisien och Turkiet.
I Brysselmötet deltar även Israels utrikesminister Shimon Peres och Palestinska administrationens president Jasser Arafat.
EU