Minister Mykkänen deltar i inofficiellt handelsministermöte

Minister Mykkänen deltar i inofficiellt handelsministermöte

Pressmeddelande 44/2017
2.3.2017

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen deltar i ett inofficiellt möte för handelsministrarna i Europeiska unionens råd i Valletta den 2–3 mars.

Ministrarna ska diskutera reformen av EU:s lagstiftning om antidumpnings- och utjämningstullar. De ska också bedöma hur moderniseringen av EU:s handelspolitiska skyddsinstrument framskrider. I december nådde rådet enighet om sin förhandlingsposition gällande moderniseringsförslaget inför trepartsförhandlingarna med Europaparlamentet. Ministrarna ska därtill diskutera kommissionens nya förslag till hur EU ska beakta de WTO-åtaganden som Kinas status som marknadsekonomi (Market Economy Status) ger upphov till.

Minister Mykkänen anser att det är viktigt att EU:s nya lagstiftning om antidumpings- och utjämningstullar är en välbalanserad helhet som stöder finländska företags konkurrenskraft.

Handelskommissionär Cecilia Malmström förväntas ge en lägesrapport om kommissionens förslag att bevilja Ukraina provisoriska handelsförmåner. ”Finland stöder beviljandet av provisoriska handelsförmåner”, konstaterar minister Mykkänen. ”Ukraina måste naturligtvis satsa på sina reformer och särskilt på genomförandet av associeringsavtalets del om handel.”

Ministerrådet tar också upp arbetet för att utveckla en multilateral investeringsdomstol. Kommissionen kommer bland annat att rapportera om kommentarer och synpunkter som den fått av länder utanför EU. Ministerrådet förväntas ge sitt stöd till kommissionens strävanden för att sprida information och vidare utreda potentiellt intresse och stöd för projektet.

”Det nya tvistlösningsförfarandet gällande investeringar stöder öppenhet och rättsstatsprincipen i tvistlösningen i internationell handel”, konstaterar minister Mykkänen.

Under en middag diskuterar ministrarna utsikterna för Dohaagendan för utveckling (Doha Development Agenda) utgående från ett anförande av Världshandelsorganisationens generaldirektör Roberto Azevêdo. Följande WTO-ministermöte ordnas i Buenos Airen i december 2017.

Temat för handelsministrarnas lunch är EU:s allmänna handelspolitiska agenda i ljuset av valresultatet i Förenta staterna och valresultatets konsekvenser för frihandelsförhandlingarna.

Ytterligare information: Marja Koskela, minister Mykkänens diplomatiska rådgivare, tfn 040 352 0463, och Ilkka Saarinen, biträdande avdelningschef, avdelningen för externa ekonomiska relationer, tfn 040 847 2405

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.