Minister Mykkänen deltar i EU:s inofficiella handelsministermöte i Bratislava

Minister Mykkänen deltar i EU:s inofficiella handelsministermöte i Bratislava

Pressmeddelande 175/2016
22.9.2016

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen deltar i ett inofficiellt möte för EU:s handelsministrar i rådet för utrikes frågor i Bratislava den 22‒23 september.

På det inofficiella rådets agenda står TTIP-förhandlingarna mellan EU och Förenta staterna, undertecknandet av frihandelsavtalet mellan EU och Kanada (CETA) och en provisorisk tillämpning av avtalet samt moderniseringen av EU:s handelspolitiska instrument. Eftersom det är frågan om ett inofficiellt möte fattas inga officiella beslut.

Angående TTIP har rådet för avsikt att bedöma förhandlingssituationen utgående från en översikt av kommissionen. Följande TTIP-förhandlingsomgång hålls i början av oktober i New York.

Som följande ärende ska ministerrådet diskutera undertecknandet av CETA-avtalet och förberedelserna för en provisorisk tillämpning av avtalet. Avsikten är att underteckna avtalet under toppmötet mellan EU och Kanada den 27 oktober 2016. Kanadas handelsminister Chrystia Freeland väntas delta i ministerrådets middag i Bratislava.

Rådet kommer att behandla revideringen av lagstiftningen om antidumpnings- och utjämningstullar utgående från en redogörelse av handelskommissarie Cecilia Malmström.

Rådet ska också bedöma hur förhandlingarna om avregleringen av handeln med tjänster och avskaffandet av tullar för miljöproduktet framskridit. I båda fallen försöker man avsluta förhandlingarna under detta år.

I samband med mötet kommer minister Mykkänen också att träffa bland annat Kanadas, Storbritanniens, Spaniens och Estlands handelsministrar enskilt.

Ytterligare information: Markku Keinänen, avdelningschef, tfn 0295 351 460, Suvi Aherto, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 349 6121, och Marja Koskela, ministerns diplomatiska rådgivare, tfn 040 352 0463

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Tässä palvelussa myös