Minister Mattila åker till mötet i FN:s kvinnokommission

Minister Mattila åker till mötet i FN:s kvinnokommission

Social- och hälsovårdsministeriet och utrikesministerit informerar

FN:s kvinnokommissions (Commission on the Status of Women, CSW) 61:a möte hålls den 13–24 mars i New York.

Under ledning av social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila deltar en stor delegation från Finland i mötet. I delegationen ingår riksdagsledamöter, en sametingsledamot, företrädare för ministerier och medborgarorganisationer. Huvudtemat för mötet är kvinnors ekonomiska egenmakt i ett arbetsliv under förändring.

År 2015 deltog endast hälften av kvinnorna i arbetslivet. Därför är det viktigt att skapa och förstärka strukturer som åtgärdar diskriminering och underlättar sammanjämkning av arbete och familjeliv. Kvinnors deltagande i arbetslivet är avgörande för att målen för FN:s hållbara utveckling, Agenda 2030, ska kunna verkställas effektivt.

”Kvinnors ekonomiska självständighet kan stärkas genom flera olika åtgärder. Offentliga tjänster och social trygghet är absoluta förutsättningar för kvinnors fullödiga deltagande i arbetslivet och utbildning. Det är också viktigt med möjlighet till familjeplanering”, säger minister Mattila.

Minister Mattila deltar även i rundabordsdiskussionen om lika lön samt flera sidoevenemang och träffar FN:s nya vice generalsekreterare Amina Mohammed.

Ytterligare information:
Tiina Ullvén-Putkonen, specialmedarbetare, social- och hälsovårdsministeriet, +358 2951 63106
Anni Kaukoranta, överinspektör, social- och hälsovårdsministeriet, +358 2951 63558
Johanna Hautakorpi, regeringssekreterare, social- och hälsovårdsministeriet, +358 2951 63235
Katja Koskela, ambassadråd, utrikesministeriet, +358 2953 51489