Ministeri Blomqvist Ruotsin Alnarpiin NordGenin uusien toimitilojen avajaisiin

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist osallistuu pohjoismaisen geeniresurssikeskus NordGenin uusien toimitilojen avajaisiin Ruotsin Alnarpissa huhtikuun 4. päivänä 2022.

Pohjoismaisen yhteistyön visiona on pääministereiden tekemän linjauksen mukaisesti rakentaa Pohjolasta maailman kestävin ja integroitunein alue. NordGen on esimerkki konkreettisesta pohjoismaisesta yhteistyöstä. Pohjoismaat ovat päättäneet hallinnoida ja kehittää sekä kasviperäisiä – aina viljakasveista metsien puulajeihin – että hyötyeläimiin liittyviä geneettisiä resurssejaan yhteisen pohjoismaisen instituution puitteissa. Toiminnan avainsanoja ovat synergia, resurssitehokkuus, osaamisen kehittäminen ja pohjoismainen lisäarvo. 

Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden häviäminen sekä biotalouden ja muiden biopohjaisten ratkaisujen kehittäminen ovat kestävän tulevaisuuden kannalta ratkaisevia haasteita, ja NordGenillä on tässä työssä oma tärkeä roolinsa.  

”NordGen on tärkeä palapelin osa laaja-alaisessa ja välttämättömässä vihreässä siirtymässä. Minulle NordGen on ennen kaikkea konkreettinen esimerkki kestävyyttä tukevasta pohjoismaisesta integraatiosta. Me tarvitsemme uusia innovatiivisia ratkaisuja ja NordGen auttaa meitä tässä tehtävässä omalla huippuosaamisellaan”, ministeri Blomqvist painottaa.  

”Muutamat viimeiset vuodet ovat horjuttaneet normaalia turvallisuudentunnettamme, ensin nopeasti leviävän pandemian muodossa, ja nyttemmin Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan myötä. NordGenillä on suoraan ympäristön kestävyyteen liittyvien kysymysten lisäksi tärkeä rooli huoltovarmuutemme ja sitä myötä myös pohjoismaisen kriisinsietokyvyn vahvistamisessa”, ministeri jatkaa.  

*NordGen, jonka toiminta pohjaa yli 40-vuotiselle pohjoismaiselle geeniresurssiyhteistyölle, perustettiin instituutiona vuonna 2007. NordGen on Pohjolan yhteinen geneettisten resurssien osaamiskeskus, joka kerää yhden ja saman katon alle alan pohjoismaisen kärkiosaamisen. NordGen muuttaa Ruotsin Alnarpiin rakennettuihin uusin toimitiloihin huhtikuussa 2022. 

Lisätietoja:

  • Ville Andersson, pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön päällikkö, puh. +358 50 348 1575, etunimi.sukunimi@formin.fi
  • Carolina Nordling, ministerin erityisavustaja puh. +358 295 150 278, etunimi.sukunimi@gov.fi