Minister Berner till de nordiska samarbetsministrarnas möte

Minister Berner till de nordiska samarbetsministrarnas möte

Pressmeddelande 213/2015
22.9.2015

Finlands nordiska samarbetsminister Anne Berner ska delta i sitt första möte för de nordiska samarbetsministrarna i Köpenhamn den 23 september 2015.

Under mötet kommer ministrarna att behandla de negativa effekter som gränshinder har för tillväxten i Norden samt Nordiska ministerrådets verksamhet i de baltiska länderna och samarbetsprogram i nordvästra Ryssland.

För mera information: chefen för sekretariatet för nordiskt samarbete Kari Kahiluoto, tfn +358 295 351 556, och nordiska samarbetsministerns specialmedarbetare Kristo Lehtonen tfn +358 40 464 9779.

Tässä palvelussa myös