Mielikuvat Suomesta muuttuvat yhä positiivisimmiksi

Suomi yllättää vuoden 2019 Anholt-Ipsos Nation Brands Index -maabränditutkimuksessa suurimpana pistenousijana kaikkien tutkimuksessa mukana olevien 50 maan joukosta. Erityisesti käsitykset Suomesta ympäristönsuojelijana ovat vahvistuneet.

Vuodesta 2005 alkaen toteutettu Anholt-Ipsos Nation Brands Index on laaja maakuvavertailu, joka mittaa ihmisten mielikuvia 50 eri valtiosta. Suomi sijoittuu vuoden 2019 tutkimuksessa sijalle 17, nousten yhden sijan viime vuoden mittauksesta. Sijoitus muodostuu Suomen saamista pisteistä kuudessa eri kategoriassa, jotka käsittelevät vientiä, hallintoa, kulttuuria, ihmisiä, matkailua sekä maahanmuuttoa ja investointeja. Suomen pistemäärä nousi jokaisessa kategoriassa viime vuodesta siivittäen Suomen suurimmaksi pistenousijaksi kaikkien 50 maan joukosta.

Hyvä hallinto ja ympäristönsuojelu liitetään mielikuvissa Suomeen

Kuten aiempienkin vuosien tutkimuksissa, Suomea arvostetaan erityisesti hyvän hallinnon ja yhdenvertaisuuden vuoksi. Suomalaista hallintoa pidetään pätevänä, rehellisenä ja oikeudenmukaisena, ja kansalaisten oikeuksien uskotaan toteutuvan Suomessa. Suomi mielletään myös maaksi, joka pyrkii vastuullisesti vähentämään maailman köyhyyttä. Suomi sijoittuu kymmenen parhaan maan joukkoon kaikilla hallintoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvillä mittareilla.

Tämän vuoden mittauksessa suurimmat erot aiempiin vuosiin verrattuna näkyvät ympäristöasioissa ja koulutuksessa. Mielikuvat Suomesta koulutuksen tarjoajana ovat parantuneet edellisestä mittauksesta neljän pykälän verran, ja Suomi sijoittuu nyt sijalle 14. Ympäristönsuojeluun liittyvällä mittarilla Suomi nousee myös neljä sijaa, yhdeksänneltä sijalta peräti viidennelle sijalle. Suomen hyvä sijoitus on erityisen merkittävä, sillä tutkimuksen vastaajat määrittelevät ilmastonmuutoksen torjunnan tärkeimmäksi globaaliksi huoleksi.

Maakuvalla eniten kasvun varaa kulttuurin ja matkailun saralla

Sekä suomalainen kulttuuriperintö että nykykulttuuri arvioidaan tutkimuksen maiden heikompaan puolikkaaseen. Myös kaupunkikulttuurin ja urbaanien matkailukohteiden kategoriassa Suomella on vielä kirittävää suhteessa esimerkiksi edellä oleviin Ruotsiin ja Norjaan. Suomen luonto nostetaan matkailukohteena kuitenkin parhaaseen kolmannekseen.

Tutkimus antaa myös paljon tietoa siitä, miten mielikuvat Suomesta vaihtelevat eri maissa. Positiivisimmat näkemykset Suomesta ja suomalaisista on tutkimuksessa mukana olleista maista Saksassa ja Ruotsissa. Myös japanilaiset ja venäläiset arvostavat Suomea keskimääräistä enemmän. Egypti sen sijaan arvioi Suomen selkeästi heikoimmin kuin muut maat, sijoittaen Suomen 30. sijalle 50 maan joukossa. Tutkimus kuitenkin osoittaa, että mitä paremmin vastaaja Suomen tuntee, sitä positiivisemmin hän Suomen arvioi.

Nation Brands Index on arvostettu ja kattava maabränditutkimus, ja sitä varten haastatellaan yli 20 000 ihmistä ympäri maailmaa. Tutkimuksessa ei tehdä BKT-tasoituksia, vaan Suomea vertaillaan suoraan suuriin maihin kuten Yhdysvaltoihin, joka on tämän vuoden tuloksissa 11 sijaa Suomen edellä. Tutkimuksessa mukana olevat Pohjoismaat sijoittuvat kaikki kahdeksan pistesijan etäisyydelle toisistaan, Ruotsin johtaessa ryhmää yhdeksänneltä sijaltaan.

Lisätietoja:

Median yhteydenotot ja haastattelupyynnöt: yksikönpäällikkö Laura Kamras, maakuvayksikkö, puh. +358 295 351 558.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi