Metsämarjanpoimintaan liittyvä aiesopimus ja TE-toimiston tehtävät metsämarjanpoimintaan liittyvässä neuvonnassa

Metsämarjanpoimintaan liittyvä aiesopimus ja TE-toimiston tehtävät metsämarjanpoimintaan liittyvässä neuvonnassa

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto
Tiedote 3.3.2015

Ulkomaalaisia metsämarjanpoimijoita kutsuvien vastuuyritysten, työ- ja elinkeinoministeriön ja ulkoasianministeriön välille on solmittu aiesopimus. Sopimuksen tavoitteena on parantaa ja yhdenmukaistaa toimintatapoja, joita sovelletaan luonnontuotteita poimimaan ja toimintaan liittyvien tehtävien hoitamiseen tuleviin viisumivelvollisten maiden kansalaisiin. Lisäksi sopimuksen tavoitteena on parantaa metsämarjanpoimijoiden ja liitännäistehtäviä hoitavien henkilöiden asemaa ja ansaintamahdollisuuksia sekä yhtenäistää kutsuvien vastuuyritysten toimintatapoja. Aiesopimuksen sisältö on yksi osa Suomen ulkomaan edustuston viisumiharkintaa tilanteessa, jossa haetaan viisumia luonnontuotteiden poimintaan.

Aiesopimuksen mukaan kutsuvat vastuuyritykset mm. vastaavat metsämarjanpoimijoiden ja liitännäistehtäviä hoitavien henkilöiden perehdyttämisestä. Perehdytys koskee mm. työskentelyä ja olosuhteita Suomessa sekä kutsuvan vastuuyrityksen, koordinaattorin ja metsämarjanpoimijoiden keskinäistä oikeudellisia suhteita, oikeuksia ja velvollisuuksia Suomessa.

Aiesopimuksen tausta on vuonna 2014 tehdyssä työ- ja elinkeinoministeriön kartoituksessa, jossa tutkittiin ulkomaalaisten Suomeen kausityöhön saapuvien metsämarjanpoimijoiden työskentelyolosuhteita. Selvityksen laati selvitysmies Markku Wallin. Valtaosa metsämarjanpoimijoista, vuosittain noin 3000, tulee Suomeen Thaimaasta.

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston metsämarjanpoimintaan liittyvät tehtävät

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston hoitaa työ- ja elinkeinoministeriön määräyksestä 24.2.2015 alkaen ulkomaalaisten metsämarjanpoimijoiden ja marjanpoimijoita kutsuvien yrittäjien yleisistä neuvontatehtävistä, asiakasohjauksesta ja -viestinnästä yhteistyössä eri viranomaistahojen kanssa. Neuvontaa tehdään työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tehtäviin liittyvistä säädöksistä ja viranomaisohjeista. Neuvontatehtävä koskee myös eri viranomaisissa asioimiseen liittyvää neuvontaa.

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston tehtäviin kuuluvat myös metsämarjanpoimintaan liittyvät lausuntoasiat. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto antaa Suomen ulkomaan edustustoille pyynnöstä lausuntoja marjanpoimijoita maahan kutsuvien yritysten ennakkoselvityksistä ja niiden liiketoimintaedellytyksistä marjateollisuuden alalla, kyvystä vastata maahan kutsumiensa ulkomaalaisten marjanpoimijoita koskevista velvoitteista ennen viisumien myöntämistä sekä ulkomaalaisia poimijoita koskevien velvoitteiden hoitamisesta poimintakauden jälkeen.

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto organisoi ulkomaalaisia metsämarjanpoimijoita kutsuville yrityksille 3.3. tilaisuuden marjanpoimintakauteen 2015, aiesopimukseen ja omaan tehtäväänsä liittyen yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön, ulkoasiainministeriön ja Suomen Bangkokin suurlähetystön kanssa.

Lisätietoja:

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, palvelujohtaja Pirjo Juntunen, p. 0295 056 596 ja johtaja Maire Mäki, p. 0295 056 800
Työ- ja elinkeinoministeriö, hallitusneuvos Olli Sorainen, p. 0295 048 022
Ulkoasiainministeriö, yksikönpäällikön sijainen, lähetystöneuvos Kim Kuivalainen, p. 0295 351 793