Marockos biträdande utrikesminister besöker Finland

Marockos biträdande utrikesminister besöker Finland 

Pressmeddelande 7/2015
13.1.2015

Marockos biträdande utrikesminister Mbarka Bouaida besöker Finland den 13 - 15 januari. Biträdande utrikesministern Bouaida för bilaterala diskussioner med utrikesminister Erkki Tuomioja om bl.a. internationella frågor samt om samhällets utveckling i Marocko.  

Biträdande utrikesministern träffar också europa- och utrikeshandelsminister Lenita Toivakka samt utvecklingsminister Sirpa Paatero. Teman för diskussionerna är samarbetsområdena mellan Finland och Marocko, relationerna till Europeiska unionen, civila samhällsorganisationer som samhälleliga påverkare samt rättsstatsutvecklingen. Biträdande utrikesminister Bouaida besöker även riksdagen.

Biträdande utrikesminister Bouaida talar om relationerna mellan Marocko och Europeiska unionen (The EU and Morocco: How much scope for deeper engagement) vid Utrikespolitiska institutets seminarium den 14 januari 2015 och träffar också finländska civila samhällsorganisationer vid ett evenemang som ordnas av kultur- och religionsforumet Fokus rf.

Under senare tid har det regelbundet förts diskussioner på hög nivå mellan Finland och Marocko, såväl inom den politiska som inom den ekonomiska sektorn.

För mera information: ansvarig tjänsteman Anne M’Rabet, tfn 0295 351 573 samt inspektör Tiina Kajakoski tfn 0295 351 570, enheten för Mellanöstern och Nordafrika.