Markus Kokko blir press- och kulturtjänsteman i Tokyo

Markus Kokko blir press- och kulturtjänsteman i Tokyo

Pressmeddelande 143/2015
2.6.2015

Markus Kokko

Utrikesministeriet har utnämnt Markus Kokko till press- och kulturtjänsteman för viss tid vid Finlands ambassad i Tokyo. Perioden är treårig och den inleds i augusti.

Kokko har tidigare tjänstgjort inom olika uppgifter vid Finnfact som marknadsför finländskt kunnande utomlands, där han har lett enheten under flera års tid. På grundval av sin tidigare arbetskarriär har han mångsidig erfarenhet av strategisk planering och genomförande av Finlandsbilden samt av samarbete med den internationella pressen.

Till sin utbildning är Kokko politices magister och MBA.

Press- och kulturtjänstemannen påverkar med kommunikation, kultur och annan marknadsföring främjandet av Finlands mål och Finlandsbilden inom centrala målgrupper i Japan. Syftet är att öka intresset för Finland som samarbetspart inom olika områden. Dessutom består uppgiften av nära samarbete med Team Finland-aktörerna i Tokyo samt av deltagande i beskickningens rapporteringsverksamhet i tillämpliga delar.

För mera information: biträdande avdelningschefen för kommunikationsavdelningen Keijo Norvanto, tfn 0295 351 351 samt Markus Kokko, tfn 040 730 0199.