Markku Jokisipilä och Janne Könönen får pris av Urho Kekkonens 70-års jubileumsstiftelse

Markku Jokisipilä och Janne Könönen får pris av Urho Kekkonens 70-års jubileumsstiftelse

Pressmeddelande 256/2014
18.11.2014

Styrelsen för president Urho Kekkonens 70-års jubileumsstiftelse har fattat beslut om att bevilja doktor i statsvetenskaper Markku Jokisipilä och filosofie magister Janne Könönen priset som bär Urho Kekkonens namn för deras verk "Kolmannen valtakunnan vieraat. Suomi Hitlerin Saksan vaikutuspiirissä 1933-1944". Priset överräcktes av statssekreterare Peter Stenlund den 18 november 2014 vid ett evenemang på utrikesministeriet.

Enligt stiftelsens styrelse har skribenterna hittat mycket nytt om ett ämnesområde som behandlats relativt mycket. Ännu viktigare är, att de har förmått skapa en omfattande helhetsbild av politiken före de finska krigen, av dess utveckling och följder. Verket har en betydande aktualitetsdimension i en tid då Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska handlingsutrymme och militära alliansfrihet diskuteras.

Professor Jarmo Virmavirta är styrelseordförande för president Urho Kekkonens 70-års jubileumsstiftelse och de övriga styrelsemedlemmarna är professor Harto Hakovirta, professor Juhani Suomi, ambassadör Heikki Talvitie och kanslichef Teemu Tanner.

Stiftelsen grundades av utrikesförvaltningens personal år 1971 och den har redan delat ut pris till 47 välförtjänta forskare för ett värde av sammanlagt 121 000 euro.

För mera information: Ordförande för stiftelsens styrelse Jarmo Virmavirta, tfn 050 521 2906 och sekreterare Pertti Nummela, tfn 0295 350798.

President Urho Kekkonens 70 års jubileumsstiftelse

Prisbelönta 1973 - 2014

1973
Filosofie doktor Keijo KORHONEN

1975
Professor Bengt BROMS 
Doktor i statsvetenskap Juhani SUOMI 

1979
Doktor i samhällsvetenskaper Harto HAKOVIRTA
Doktor i statsvetenskap Juhani MYLLY 

1981
Professor Tuomo POLVINEN  
Professor Jukka NEVAKIVI
 
1985
Professor Juhani PAASIVIRTA
1987
Professor Mauno JOKIPII 

1989  
Professor Osmo JUSSILA    

1990  
Doktor i statsvetenskap hc Max JAKOBSON

1991  
Doktor i statsvetenskap Martti AHTI  
Filosofie kandidat (disp.) Kimmo IKONEN

1992  
Filosofie doktor Kimmo KILJUNEN

1993  
Doktor i statsvetenskap Jyrki IIVONEN  

1994  
Doktor i statsvetenskap Klaus TÖRNUDD
Kandidat i statsvetenskap (disp.) Kimmo RENTOLA

1995  
Doktor i juridik Martti KOSKENNIEMI  
Filosofie doktor Heikki MIKKELI     
Doktor i statsvetenskap Martti TURTOLA   


1996  
Professor Matti KLINGE

1997  
Doktor i statsvetenskap Jari LESKINEN 

1998  
Minister Jaakko ILONIEMI
Filosofie doktor (Ph D, UK) Tuomas FORSBERG

1999 
Professor Raimo VÄYRYNEN
Doktor i statsvetenskap Christer PURSIAINEN

2000 
Professor Juhani SUOMI

2001
Magister i statsvetenskap Erkki TOIVANEN
Filosofie doktor Matti LACKMAN
2003
Professor Seppo HENTILÄ
Filosofie doktor Jukka KOKKONEN

2004
Professor Tuomo POLVINEN
Professor Max ENGMAN

2005
Magister i samhällsvetenskaper Unto HÄMÄLÄINEN
Filosofie doktor Maria LÄHTEENMÄKI

2006
Magister i statsvetenskap Jussi PEKKARINEN
Filosofie doktor Juha POHJONEN

2007
Professor Seppo ZETTERBERG

2008
Doktor i samhällsvetenskaper Helana RYTÖVUORI-APUNEN

2009
Professor Timo SOIKKANEN

2010
Filosofie doktor Mirkka LAPPALAINEN

2011
Professor Markku KUISMA

2012
Redaktör Rauli VIRTANEN

2013
Filosofie doktor Teemu KESKISARJA
Professor Keijo KORHONEN

2014
Doktor i statsvetenskap Markku Jokisipilä
Filosofie magister Janne Könönen

Sammanlagt  47 prisbelönta