Marjanpoimijoiden viisumihakemukset käsitellään erityistä tarkkuutta noudattaen

Ulkoministeriö keskeytti viisumien myöntämisen Thaimaan marjanpoimijoille väliaikaisesti marraskuussa 2022. Perusteena tähän olivat luonnonmarjanpoimintaan liittyvät epäselvyydet, mukaan lukien ihmiskauppariski, Suomessa meneillään oleva poliisitutkinta sekä mahdolliset muutokset luonnonmarjanpoimijoiden asemaan, joita työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut.

Työ- ja elinkeinoministeriö tiedotti 9. helmikuuta, ettei luonnonmarjanpoimijoiden asemaa ole mahdollista selventää valtioneuvoston kausityöasetusta muuttamalla, vaan asia edellyttää lainmuutoksia.

Koska lainmuutosten valmistelu vie aikaa, ulkoministeriöllä ei ole perusteita pitää viisumien myöntämistä kokonaan keskeytettynä, vaan hakemukset on käsiteltävä. Mahdolliset hakemukset otetaan vastaan ja jokainen hakemus käsitellään yksilökohtaisesti, viisumisäännöstön mukaisesti. Käsittelyssä arvioidaan tarkasti muun muassa matkan tarkoitusta, ihmiskauppariskiä, hakemuksessa annettujen tietojen luotettavuutta ja käytössä olevia varoja.  
 
Ulkoministeriö on katsonut, että luonnonmarjanpoiminta tulisi saattaa kausityölain soveltamisalaan kuuluvaksi ja keräämisen tulisi tapahtua työsuhteessa, jotta viisumi voitaisiin myöntää kausityön perusteella. Tämä selkeyttäisi sekä marjanpoimijoiden että luonnonmarjanpoimijoita työllistävien yritysten asemaa. 

Lisätietoja

  • Jussi Tanner, konsulipäällikkö, puh. 050 411 0340
  • Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi