Internationella finansieringsbolagets vice vd presenterar Finlands klimatfond i Helsingfors och Vasa

Internationella finansieringsbolagets vice vd presenterar Finlands klimatfond i Helsingfors och Vasa

Pressmeddelande 219/2017
11.12.201

Vice verkställande direktören för Internationella finansieringsbolaget (International Finance Corporation, IFC), Nena Stoiljkovic, besöker Helsingfors och Vasa den 14–15 december för att presentera klimatfonden som Finland och IFC grundade i oktober. IFC hör till Världsbanksgruppen. Stoiljkovic besöker Finland för att presentera klimatfondens målsättningar och verksamhet och för att berätta om de samarbetsmöjligheter som öppnas för finländska företag. Finland riktar 114 miljoner euro till fonden och den förväntas ge upphov till investeringar på ca 500 miljoner euro i förnybar och ren energi och andra klimatprojekt i utvecklingsländer.

”Klimatförändringen avgörs i Asien och Afrika. Tillsammans med IFC försöker vi få fler företag att investera i rena lösningar också i fattiga länder. Finland har många goda lösningar att dela med sig av och jag hoppas att finländska företag drar nytta av de möjligheter den nya fonden erbjuder att överföra sitt kunnande till fattiga länder” säger utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen.

Stoiljkovic är huvudtalare under två seminarier om klimatfonden i Helsingfors och i Vasa. Hon kommer också att träffa företrädare för finländska intressentgrupper enskilt. Stoiljkovic besöker Finland på inbjudan av utrikeshandels- och utvecklingsminister Mykkänen.

Arrangörerna hoppas på en månsidig och ingående debatt om klimatfinansiering under seminarierna. En bred skara företrädare för företag, civilsamhällesorganisationer och den offentliga sektorn förväntas delta. Finland styr totalt 114 miljoner euro till klimatfonden. Medlen ska investeras i projekt under de kommande fem åren.

Detta är Finlands mest betydande internationella investering i klimatarbete. Bristen på energi är ett centralt hinder för utvecklingen i de fattigaste länderna. Energibehovet och -förbrukningen förväntas växa snabbt i framtiden. Målet är att en betydande del av ökningen ska bestå av utsläppssnål energi. Genom investeringsbeslutet stöder Finland både Paris klimatavtal och de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030.

Ytterligare information: Nina Kataja, utvecklingspolitisk rådgivare, tfn 0295 351 785, och Minna Kuusisto, utvecklingspolitisk rådgivare, tfn 0295 350 113, enheten för utvecklingsfinansiering och den privata sektorn.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Muualla verkossa