Världsvattendagen 2016 firas i det nordiska vattensamarbetets tecken

Världsvattendagen 2016 firas i det nordiska vattensamarbetets tecken

Pressmeddelande 50/2016
18.3.2016

FN:s världsvattendag firas tisdagen den 22 mars. Världsvattendagens evenemang i Ständerhuset (Snellmansgatan 9–11) i Helsingfors är i år större och mer internationellt än tidigare. Seminariet ingår i programmet för Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet, där ett huvudtema är just vatten.

Statminister Juha Sipilä öppnar seminariet med en videohälsning kl. 9.15.

I den paneldiskussion på ministernivå som börjar efter det behandlas det nordiska vattensamarbetet och hur målet rent vatten och sanitet, som är ett av de mål som FN:s medlemsländer kommit överens om inom ramen för Agenda 2030 för hållbar utveckling, förverkligas i de nordiska länderna. I panelen deltar utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka, Sveriges biståndsminister Isabella Lövin och Norges samarbetsminister Elisabeth Aspaker. Danmark och Island representeras av ambassadörerna Jette Nordam och Krístin Adalbjörg Árnadóttir. Vicelantrådet Camilla Gunell från Åland håller också ett anförande.

Eftermiddagen fortsätter kl. 13.30 med ett seminarium som ordnas av Finlands vattenforum och Vattenföreningen i Finland. Temat för seminariet är världsvattendagens tema Vatten och jobb: Where Blue Growth Comes From? Eftermiddagens seminarium öppnas av professor Riku Vahala från Aalto-universitetet. Efter det berättar Federico Properzin, Chief Technical Adviser vid UN Water, om de resultat som ingår i rapporten Water & Jobs, som UN Water offentliggör samma dag. Rapporten handlar om vattnets betydelse för olika branscher och för ekonomin i allmänhet.

Under eftermiddagen kommer seminariepubliken även att få höra anföranden om blå bioekonomi, vattentjänster i Norden och vattensektorns tillväxt. Under eftermiddagen kommer det också att avslöjas vem som får Vattenföreningen i Finlands litteraturpris.

Finlands vattenforum svarar för de praktiska arrangemangen i anslutning till seminariet.

Ytterligare information: Kari Kahiluoto, chef för sekretariatet för nordiskt samarbete, utrikesministeriet, tfn + 358 295 351 556 och Markus Tuukkanen, verkställande direktör, Finlands vattenforum, tfn +358 40 865 3175.

Tässä palvelussa myös