Verkställande direktören för världslivsmedelsprogrammet WFP besöker Finland

Verkställande direktören för världslivsmedelsprogrammet WFP besöker Finland

Verkställande direktören för världslivsmedelsprogrammet WFP Ertharin Cousin besöker Finland den 3-4 september 2014. WFP som ansvarar för FN:s livsmedelshjälp är världens största förebyggare av svält och undernäring, distributör av livsmedelshjälp samt det näst största föremålet för Finlands humanitära finansiering.

I år har ett stöd på 10,7 miljoner euro bl.a. riktats till Centralafrikanska republiken, Sydsudan och Syrien. I slutet av året övervägs ett eventuellt tilläggsstöd. "Ett ovanligt svårt humanitärt läge i Mellanöstern och i flera länder i Afrika har ökat hjälpbehovet till en aldrig skådad nivå. WFP är oersättlig i dessa och i världens övriga humanitära kriser", konstaterar utvecklingsminister Pekka Haavisto. I slutet av året förutspås den humanitära situationen förvärras i flera länder på Afrikas horn, i länder med stora sjöar samt i länderna inom Sahelområdet. Behovet av mat är också stort i Gaza och Syrien.

Finland har engagerat sig starkt för WFP:s arbete och undertecknade förra våren ett 29 miljoner euros avtal om allmän finansiering för fyra år. Dessutom kanaliserade Finland lands- och regionvist humanitärt bistånd via WFP. Ifjol beviljade Finland totalt 16,6 miljoner euro i humanitärt bistånd med hjälp av WFP.

Finland sporrar WFP till att i verksamheten uppmärksamma jämställdheten mellan könen och sårbara grupper, i synnerhet funktionshindrade människor. Finland anser att WFP:s samarbete med andra aktörer, inkl. OCHA och FAO, samt insatsen för att utveckla det humanitära systemet är mycket viktiga.

I Finland träffar Cousin utvecklingsminister Pekka Haavisto, president Tarja Halonen, president Martti Ahtisaari, utrikesutskottets ordförande Timo Soini samt representanter för civila samhällsorganisationer, akademin och samhällslivet. Ertharin Cousin håller tal vid seminariet om Post-2015 frågor i Finlandiahuset den 4 september.

För mera information: enhetschef Anna Gebremedhin, enheten för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik, tfn 040 583 0149 och informatör Outi Einola-Head, enheten för utvecklingskommunikation, tfn 040 519 4153 och www.wfp.org