Utrikesministeriets handelspolitiska översikt 2017 - 2018 publicerad

Utrikesministeriets handelspolitiska översikt 2017 - 2018 publicerad

Pressmeddelande 139/2017                                                                             
18.8.2017

Årsöversikten Maailman Markkinat (Världens marknader) 2017 - 2018 publicerades i dag den 18 augusti. De länder som tas upp i översikten är särskilt intressanta med tanke på såväl marknaderna som den handelspolitiska aktualiteten.

Översikten togs fram på ett Team Finland-evenemang som ordnades tillsammans med Centralhandelskammaren med temat ”Tillväxt i affärsverksamheten i Sydostasien och Australien”. Evenemanget kan ses på Twitter via kontot @ulkoministerio eller på adressen https://www.pscp.tv/Ulkoministerio/.

Maailman Markkinat är utrikesministeriets årliga översikt över internationella handelsrelationer och ekonomiska relationer. Översikten belyser förändringarna i världsekonomin, handelspolitiken och i enskilda marknader. Den innehåller information om utvecklingen av finanserna, utrikeshandeln, samhället och lagstiftningsmiljön i 39 länder.

Årsöversiktens artiklar är en del av tjänsten Team Finlands marknadsmöjligheter som i år presenterat över 400 olika affärsmöjligheter och uppmuntrat flera hundra finska företag att ta vara på de här möjligheterna.

Ytterligare information: Anne Ahonen, ledande sakkunnig, avdelningen för externa ekonomiska relationer, tfn 0295 351 096, fornamn.efternamn@formin.fi.

Länkar:

Tässä palvelussa myös