Världen överraskade också år 2014 – behovet av konsulära tjänster var rekordstort

Världen överraskade också år 2014 – behovet av konsulära tjänster var rekordstort

Pressmeddelande 14/2015
16.1.2015

År 2014 bistod utrikesministeriet och beskickningarna i utlandet nödställda finländare med rekordmånga konsulära tjänster. Totalt handlade det om 44 000 fall.

De vanligaste problemen som finländarna hade gällde resedokumenten. 13 748 finländare vände sig till UM för att deras pass hade försvunnit eller annars förorsakade svårigheter. Totalt beviljades 18 876 nya finska pass av beskickningarna utomlands.

909 finländare som råkat ut för olyckor eller insjuknat utomlands fick hjälp av en finsk ambassad eller ett finskt konsulat. 728 finländare hade råkat ut för brott och behövde hjälp därför. 426 finländare som hade anhållits eller fängslats utomlands bistods också.

502 finländare avled i utlandet år 2014. Största delen av dem transporterades hem. Under de tre senaste åren har antalet dödsfall utomlands ökat med 47 %.

I enlighet med lagen om konsulära tjänster bistår man finska medborgare och utlänningar som är permanent bosatta i Finland. I första hand ger man råd. Vid behov kan de finska beskickningarna hjälpa till med att hålla kontakt, skaffa information, styra insjuknade till rätt vård och annan omedelbar hjälp om situationen så kräver.

Utrikesministeriet rekommenderar alla finländare som reser utomlands att ta täckande reseförsäkringar. Dessutom uppmanas de som reser på egen hand eller utanför Europa att ge sina kontaktuppgifter till utrikesministeriet på webbadressen reseanmalan.fi

Utrikesministeriets resemeddelanden innehåller information om resmålets säkerhetssituation som är till nytta för finländska resenärer (formin.finland.fi - Tjänster - På resa - Resemeddelanden)

För mer information: Teemu Turunen, chef för enheten för konsulära ärenden, tel. 0295 351 063. Passtatistik: Jorma Mussalo, ledare för pass- och visumenhetens passteam, tel. 0295 351 906.