Lakiluonnos viisumin digitaalisesta leimasta lausuntokierrokselle

Ulkoministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain muuttamiseksi ja se on lähetetty lausuntokierrokselle. Lausuntokierros on käynnissä 18.1.2022 saakka.

Ulkomaalaislakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi pykälä, jossa säädettäisiin viisumin turvaominaisuuksista ja siitä, että Digi- ja väestötietovirasto loisi viisumin digitaalisen leiman varmenteen. 

Viisumin digitaalisen leiman varmenne suojaa viisumin tiedot muuttamiselta ja turvaa siten niiden aitouden ja eheyden. Digitaalisessa leimassa on käytettävä Data Matrix –viivakoodisymboliikkaa eli niin sanottua 2D-viivakoodia.

Muutoksella pantaisiin täytäntöön yhtenäisestä viisumin kaavaa koskevan neuvoston asetuksen nojalla annettu komission täytäntöönpanopäätös, jonka mukaan viisumeihin on lisättävä digitaalinen leima.    

Digitaalisen leiman lisääminen viisumiin mahdollistaisi sen, että rajavalvonnassa voitaisiin verrata viisuminhaltijan viisumissa olevia tallennettuja tietoja digitaalisessa leimassa oleviin tietoihin ja pystyttäisiin varmistamaan viisumin aitous ja tietojen muuttumattomuus. Erityisesti tällä olisi vaikutusta silloin, kun viisumi tarkistetaan varsinaisen rajavalvontapaikan ulkopuolella partiotehtävissä.

Lausuntopyyntöjä on lähetetty kohdennetulla jakelulla, mutta lisäksi esityksestä voivat lausua muutkin. Muutosesitys on osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Minna-Kaisa Liukko, puh. +358 295 351 053. Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.