Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott behandlade krishanteringsinsatser, utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen och Natotoppmötet

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott behandlade krishanteringsinsatser, utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen och Natotoppmötet

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 266/2016
17.6.2016

Fredagen den 17 juni diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott Finlands medverkan i vissa internationella krishanteringsoperationer.

Som svar på Frankrikes begäran om bistånd i november 2015 ökar Finland sitt deltagande i FN:s UNIFIL-insats i Libanon med ca 160 soldater under perioden 1.4.2017–31.8.2018. Finland ersätter ett franskt kompani och frigör därmed franska trupper i insatsens reservbataljon.

Finland slutar delta i EU:s militära krishanteringsinsats EUNAVFOR Atalanta före utgången av 2016 samt i FN:s insats UNMOGIP före den 1 mars 2017. Finland har sedan 1961 deltagit i UNMOGIP-insatsen, som övervakar vapenvilan mellan Pakistan och Indien. Sedan 2008 har Finland deltagit i insatsen EUNAVFOR Atalanta, som skyddar sjötransporter mot piratattacker utanför Somalias kust och främjar säkerheten i området.

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott färdigställde den säkerhets- och försvarspolitiska redogörelsen, som behandlas i riksdagen efter att den har godkänts av statsrådets allmänna sammanträde. Vid mötet behandlades också förberedelserna inför Natos toppmöte i Warszawa i juli.

Ytterligare information: Jukka Salovaara, avdelningschef, tfn 0295 350 636, utrikesministeriet, samt Hannu Teittinen, äldre avdelningsstabsofficer (krishantering), tfn 0295 140 317, försvarsministeriet