Utbildningsprogram öppnar möjligheter för Eritreas unga

Utbildningsprogram öppnar möjligheter för Eritreas unga

Pressmeddelande 196/2015
26.8.2015

Finland inleder sitt första bilaterala utvecklingssamarbetsprogram i Eritrea. Samarbetsprogrammet mellan högskolor i Finland och Eritrea bidrar till att utveckla undervisningen, forskningen och lärarutbildningen i de eritreanska högskolorna.

Programmet är också ett exempel på hur man genom utvecklingssamarbete kan påverka orsakerna till utflyttning i utreseländerna. 

Eritrea belastas av en enorm utflyttning bland de unga. Unga som saknar utbildning och möjlighet till arbete har i stora skaror tagit sig till grannländerna och mot Europa i förhoppning om ett bättre liv. Eritreanerna är den näststörsta gruppen bland de flyktingar som kommer till Europa via Medelhavet.

Det program som nu inleds erbjuder framtidsmöjligheter för de unga som stannar kvar i landet. Målet är också att generera kunnig arbetskraft för landets arbetsmarknad och att stödja Eritrea när det gäller att öppna dörrarna till internationellt samarbete.

Eritrea, som är beläget i Afrikas horn, är en sårbar stat som hör till världens minst utvecklade länder. Eritreas regering har under de senaste åren börjat öppna sig för internationellt samarbete samt planerat reformer som förväntas påverka de grundläggande orsakerna till utflyttningen.

Också högskolorna i Eritrea har genomgått stora förändringar. Universitetet i Asmara har delats upp i sju högskolor runt om i landet, och samtidigt har antalet studerande ökat betydligt.

Forsknings- och undervisningsprogrammen samt magister- och doktorsprogrammen vid de nya högskolorna behöver utvecklas. Det råder brist på kompetent personal och undervisningsmaterial. Programmet har som mål att svara på dessa behov genom att bl.a. stärka universitetens webbaserade undervisning, utbildningsresurser och tjänster.

Till programmet valdes tre projekt genom en öppen ansökan. Från Finland valdes Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet och Östra Finlands universitet samt Aalto-universitetet, som har stor erfarenhet av motsvarande utvecklingssamarbetsprojekt. Från Eritrea deltar också fyra högskolor. Projekten pågår i cirka två år.

Utöver att projekten förväntas stödja kvaliteten på och omfattningen av högskoleutbildningen är målet också att de på ett bredare plan ska stödja utvecklingen av utbildningssektorn och utnyttjandet av forskningsbaserad kunskap.

Den totala budgeten för de projekt som utsetts till programmet är ca 1,56 miljoner euro, av vilket utrikesministeriet i Finland står för ca 1,17 miljoner euro.

Högskolorna ansvarar för genomförandet av projekten och programmet administreras av Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO.

Mer information: Matti Karvanen, inspektör, avdelningen för Afrika och Mellanöstern, tfn 0295 351 806