Kommissionen publicerade rapport gällande samrådet om investeringsskydd

Kommissionen publicerade rapport gällande samrådet om investeringsskydd

Pressmeddelande 8/2015
13.1.2015

Europeiska kommissionen har publicerat en rapport om det offentliga samrådet om investeringsskydd på sin webbplats. EU-kommissionären med ansvar för handelsfrågor Cecilia Malmström ordnar en presskonferens om detta i Strasbourg senare idag.

Europeiska unionens kommission inledde i mars 2014 ett offentligt samråd om investeringsskydd och skiljemannaförfarande i anslutning till förhandlingarna om det Transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP). Samrådet avslutades den 13 juli 2014 och kommissionen har sedan dess analyserat svaren. Sammanlagt fick man 145 000 svar, varav 95 från Finland.

Rapporten är till sin natur faktabaserad och innehåller en av kommissionen framställd sammanfattning av de inkomna svaren. I rapporten har kommissionen identifierat fyra ämnesområden som kräver tilläggsutredningar. Dessa är rätten till lagstiftning, regleringen av skiljemannaförfarandet, förhållandet mellan nationella domstolar och skiljemannaförfarandet samt ett eventuellt överklagansförfarande.

"Jag hoppas att kommissionen framskrider snabbt när det gäller tilläggsutredningarna av de fyra ämnesområdena" konstaterar europa- och utrikeshandelshandelsminister Lenita Toivakka.

"Finland har under hela förhandlingsprocessens gång uppmuntrat kommissionen till så omfattande öppenhet som möjligt beträffande TTIP-förhandlingarna. Vi anser att det offentliga samrådet är en viktig del av denna öppenhet och i att lyssna till medborgarna, betonar Toivakka.

Utrikesministeriet kommer under våren att fortsätta med sin serie TTIP-utfrågningar. Nästa tillfälle är det femte i ordningen.

Rapporten samt en frågor och svar-del finns tillgänglig på kommissionens webbplats (på engelska) 

För mera information: europa- och utrikeshandelsministerns pressattaché Miika Tomi, tfn 050 574 0507 och enhetschef Jukka Pesola, tfn 0295 351 029