Klaus Korhonen leder internationella vapenhandelsfördraget

Klaus Korhonen leder internationella vapenhandelsfördraget

Pressmeddelande 157/2016
25.8.2016

Ambassadör Klaus Korhonen har valts till ordförande för internationella vapenhandelsfördraget (Arms Trade Treaty, ATT) för perioden 2017–2017. Valet gjordes under fördragets partsmöte i Genève torsdagen den 25 augusti 2016. Ordförandeskapet räcker ett år och avslutas under det tredje partmötet som hålls i september 2017.

”Valet till denna krävande och synliga post är ett erkännande för Finlands ihärdiga arbete”, konstaterar utrikesminister Timo Soini.

ATT reglerar den internationella handeln med konventionella vapen. Avsikten är också att hindra den illegala vapenhandeln. Fördraget godkändes med stor majoritet i FN:s generalförsamling 2013 och det trädde i kraft på julaftonen 2014. Fördraget har tillsvidare tillträtts av 87 stater. Det pågående mötet i Genève är det andra partsmötet. Det första hölls i Cancún i Mexiko 2015. Statssekreterare Samuli Virtanen ledde den finländska delegationen under de båda mötena.

Finland var en av initiativtagarna till avtalet och var aktivt med om att bereda det och sätta det i kraft. Finland är för närvarande en av partsmötets vice ordförande.

Klaus Korhonen har varit utrikesministeriets ambassadör för vapenkontroll sedan 2013. Korhonen har också innehaft flera betydande internationella uppdrag, bland annat inom kärnvapensamarbetet. Åren 2009–2013 var Korhonen ambassadör i Nederländerna och Finlands ständiga representant vid Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW).

Ytterligare information: Ilkka Rentola, ambassadråd, tfn +358 50 440 9274, och Sannamaaria Vanamo, enhetschef, tfn +358 50 342 2800

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.