Centralhandelskammarens VD Risto E. J. Penttilä Finlands representant i nordiska gränshinderrådet

Centralhandelskammarens VD Risto E. J. Penttilä Finlands representant i nordiska gränshinderrådet

Pressmeddelande 274/2015
4.12.2015

Ministern för nordiskt samarbete Anne Berner har utnämnt verkställande direktören för Centralhandelskammaren Risto E. J. Penttilä till Finlands representant i Nordiska ministerrådets gränshinderråd för en verksamhetsperiod som sträcker sig till slutet av 2017. Penttilä kommer att vara ordförande i gränshinderrådet under Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2016.

Arbetet för fri rörlighet i Norden och för att undanröja gränshinder är en av prioriteterna under Finlands ordförandeskap. Finland kommer att fästa särskild uppmärksamhet vid hindren för näringsverksamhet över de nordiska gränserna, och kommer också att arbeta mot att nya gränshinder uppstår. Gränshinderrådet är ett organ underställt Nordiska ministerrådet som ansvarar för observation av gränshinder och för den gemensamma nordiska verksamheten för att undanröja hinder.

Våren 2014 deltog Penttilä i en expertgrupp tillsatt av Finlands, Sveriges och Norges statsministrar. I expertgruppens rapport Tillväxt från norr, som publicerades i januari 2015, behandlas gränshindrens skadliga inverkan på Nordens ekonomiska utveckling. Ordförandeskapet i gränshinderrådet ger Penttilä utmärkta möjligheter att fortsätta verkställandet av rekommendationerna i rapporten

Mera information om gränshinder: www.norden.org.

Ytterligare information: Kristo Lehtonen, minister Berners specialmedarbetare, kommunikationsministeriet, tfn +358 50 464 9779, och Kari Kahiluoto, chef för sekretariatet för nordiskt samarbete, utrikesministeriet, tfn + 358 295 351 556