Utvecklingssamarbetet har fortsatt starkt stöd

Utvecklingssamarbetet har fortsatt starkt stöd

Pressmeddelande 156/2014
3.7.2014

Finländarna har behållit en positiv inställning till utvecklingssamarbetet. Av medborgarna anser 82 procent att utvecklingssamarbetet är mycket eller ganska viktigt medan 16 procent anser att utvecklingssamarbetet är ganska oviktigt eller saknar betydelse.

”Det är fint att finländarna är medvetna om utvecklingssamarbetets betydelse. Samtidigt måste medborgarnas informationsbehov tillfredsställas: undersökningen visar att det önskas mera information om arbetets resultat och användningen av anslagen”, säger utvecklingsminister Pekka Haavisto.

Stödet är stabilt oavsett partitillhörighet. I alla partier ansåg majoriteten av anhängarna att utvecklingssamarbetet var mycket eller ganska viktigt. Mest stöd har utvecklingssamarbetet bland de gröna och kristdemokraterna – av dem anser 98 procent att utvecklingssamarbetet är mycket eller ganska viktigt. Samlingspartiets, Centerns och SDP:s motsvarande siffra är mellan 80 och 85 procent. Av Sannfinländarnas anhängare anser 66 procent att utvecklingssamarbetet är mycket eller ganska viktigt och 32 procent att det är ganska oviktigt eller att det saknar betydelse.

Å andra sidan har medborgarnas förtroende för utvecklingssamarbetets resultat sjunkit något under de senaste tio åren.

”Undersökningen tyder på att ju mer besvararen upplever att hon eller han vet om utvecklingssamarbetet, desto mer är hon/han beredd att investera ekonomiskt i det. Om det finns misstankar om bedrägeri lönar det sig att redogöra för dessa: i början av juni lanserade utrikesministeriet statsförvaltningens första så kallade korruptionsknapp via vilken misstankar kring användningen av medel kan anmälas”, konstaterar Haavisto.

Finland gör sitt i minskandet av fattigdomen

Av finländarna är 84 procent av åsikten att rika länder är skyldiga att hjälpa utvecklingsländerna. Finländarna är dock medvetna om att utvecklingssamarbetet bara är ett medel för att åstadkomma förändring: 59 procent är eniga om att utvecklingssamarbetet har effekt, men att det inte ensamt räcker.

Av finländarna är 84 procent av åsikten att rika länder är skyldiga att hjälpa utvecklingsländerna. Finländarna är dock medvetna om att utvecklingssamarbetet bara är ett medel för att åstadkomma förändring: 59 procent är eniga om att utvecklingssamarbetet har effekt, men att det inte ensamt räcker.

Nästan hälften av finländarna tror att den bästa vägen ut ur fattigdom är utbildning – i opinionsmätningarna lyfts området, precis som tidigare år, fram som det viktigaste inom utveck-lingssamarbetet.

”Utbildningens betydelse i Finlands utvecklingssamarbete har ökat denna regeringsperiod. Nya åtgärder är till exempel utveckling av den yrkesmässiga undervisningen samt utbildning av barn i flyktingläger. Undervisningssektorn i Etiopien har stötts redan en längre tid, i synnerhet utvecklingen av specialundervisningen. Förutom grundutbildningen bör utbildningen på andra stadiet och yrkesutbildningen utvecklas i utvecklingsländerna”, säger utvecklingsminister Pekka Haavisto.

Finländarna har behållit en positiv inställning till utvecklingssamarbetet. Av medborgarna anser 82 procent att utvecklingssamarbetet är mycket eller ganska viktigt.

”Det är fint att finländarna är medvetna om utvecklingssamarbetets betydelse. Samtidigt måste medborgarnas informationsbehov tillfredsställas: undersökningen visar att det önskas mera information om arbetets resultat och användningen av anslagen”, säger utvecklingsminister Pekka Haavisto.

Även resultaten av det första skedet i utvecklingsprogrammet för undervisningens kvalitet i Etiopien är lovande: skolorna har en ny undervisningsplan i användning och över 78 miljoner nya läroböcker, nästan 92 000 lärare har kvalificerat sig enligt de nya kraven och över 31 000 skolor har dragit nytta av direktfinansieringen till skolorna. Likaså har andelen flickor som avslutar grundskolan klart ökat under programmet.

Taloustutkimus intervjuade i maj tusen över 15-åriga finländare för undersökningen och opi-nionsundersökningen gjordes på uppdrag av utrikesministeriet. Ministeriet har regelbundet låtit undersöka attityderna till utvecklingssamarbetet genom liknande intervjuundersökningar sedan 1990-talet.

Finländarnas åsikter om utvecklingssamarbetet 2014 och motsvarande rapporter från åren 2002–2013 finns på utrikesministeriets webbplats på finska på adressen http://formin.finland.fi/kehityspolitiikka/mielipidemittaukset.

För mera information: forskningsdirektören vid Taloustutkimus Juho Rahkonen, juho.rahkonen@taloustutkimus.fi, tfn 050 375 9008, och minister Haavistos pressattaché Milma Kettunen, milma.kettunen@formin.fi, tfn 040 522 9869.