Kehityspoliittisen toimikunnan arvioraportti: Nyt tarvitaan hallituskaudet ylittävä globaalin vastuun malli

Alkavissa hallitusneuvotteluissa on otettava entistä määrätietoisempi ote ilmastonmuutoksen ja köyhyyden kaltaisiin globaaleihin haasteisiin. Kehityspoliittinen toimikunta (KPT) esittää ratkaisuksi globaalin vastuun mallia, johon kirjataan hallituskaudet ja hallintorajat ylittävä kehityspolitiikan perusta.

KPT käy tänään julkistetussa arvioraportissaan (Suomen kehityspolitiikan tila 2019: Globaalia vastuuta yli hallituskausien ja hallintorajojen) läpi erilaisia vaihtoehtoja nykyistä pitkäjänteisemmän ja tuloksellisemman kehityspolitiikan perustaksi. 

”Tekemämme analyysin perusteella ehdotamme globaalin vastuun mallia, johon kirjataan hallituskaudelta toiselle siirtyvät kehityspolitiikan keskeiset elementit. Niitä ovat esimerkiksi tavoitteet, painopisteet ja rahoituksen taso. Lisäksi humanitaarinen apu tulee saada entistä saumattomammin mukaan”, KPT:n puheenjohtaja Aila Paloniemi sanoo.

KPT:n mielestä pitkäjänteinen linjaus auttaisi Suomea täyttämään YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman (Agenda2030) sitoumuksia paremmin kuin yhden hallituskauden kestävät irralliset ohjelmat. Ne ovat johtaneet kehitysyhteistyön tempoilevuuteen ja rajallisten resurssien hajaantumiseen.

Jatkuvuutta korostava globaalin vastuun malli terävöittäisi myös kehityspolitiikan roolia kestävän kehityksen kansallisessa toimeenpanossa. Lisäksi se kannustaisi monialaiseen yhteistyöhön yli hallinto- ja toimijarajojen.

”Jatkuvuuden ohella tarvitaan johdonmukaisuutta. Kehityspoliittiset linjaukset ovat ohjanneet tähän saakka vain kehitysyhteistyötä. Myös muiden politiikka-alojen ja toimijoiden roolia tulee kirkastaa ja vakiinnuttaa osaksi globaalin vastuun politiikkaa”, toteaa KPT:n 1. varapuheenjohtaja Hanna Sarkkinen (vas).

KPT:n mielestä on tärkeää, että kehityspolitiikan pitkän aikavälin perusta ja päivitykset laaditaan mahdollisimman avoimesti ja käsitellään eduskunnassa. Lisäksi globaalin vastuun malliin tulee sisällyttää selkeä suunnitelma kehitysyhteistyövarojen nostamiseksi YK:n suosittamalle tasolle. ”Mielestämme 0,7 prosentin osuus bruttokansantulosta on saavutettava viimeistään kahden seuraavan hallituskauden aikana”, KPT:n 2. varapuheenjohtaja Saara-Sofia Sirén (kok), sanoo.

Lisätietoja: KPT:n puheenjohtaja Aila Paloniemi, puh. 050 511 30 67, paloniemi.aila(at)gmail.com ja KPT:n pääsihteeri Marikki Stocchetti, puh. 050 525 8649, marikki.stocchetti(at)formin.fi

Kehityspoliittinen toimikunta on ainoa systemaattisesti ja laaja-alaisesti Suomen kehitysyhteistyötä sekä -politiikkaa seuraava ja arvioiva taho. Valtioneuvosto asettaa toimikunnan hallituskausittain. Sen jäsenistö koostuu eduskuntapuolueista, etu- ja kansalaisjärjestöistä sekä UniPID- verkoston yliopistoista.