Utvecklingsministrarna diskuterar migration, jämställdhet mellan könen och hållbar utveckling

Utvecklingsministrarna diskuterar migration, jämställdhet mellan könen och hållbar utveckling

Pressmeddelande 138/2015
25.5.2015

Utvecklingsminister Paatero deltar tisdagen den 26 maj i utvecklingsministrarnas råd för utrikes frågor i Bryssel. Ministrarna kommer att diskutera FN:s nya agenda för hållbar utveckling, migrationen, hur man kan främja jämställdhet mellan könen samt förstärka kapaciteten beträffande säkerhet och utveckling. Dessutom godkänner rådet konklusioner, bland annat om verkställandet av EU:s åtaganden gällande livsmedels- och näringssäkerhet.

Finland uppskattar att utvecklingsministrarna diskuterar utvecklingspolitiska metoder som kan förstärka migrationens positiva följder och reducera de negativa. Som världens största biståndsaktör kan EU påverka bakgrundsorsaker som framtvingar migrationen med hjälp av utvecklingssamarbete, exempelvis genom att stödja demokratiska institutioner och regional stabilitet i sina partnerländer samt bidra till att fattigdomen minskar. På så sätt kan man förbättra förhållandena i utvecklingsländerna så att invånarna har möjlighet att försörja sig i sina hemtrakter och närområden.

Rådet kommer också att diskutera riktlinjerna för EU:s nya verksamhetsplan gällande jämställdhet, som ska godkännas i höst. Finland framhåller att EU i sin utrikespolitik bör främja jämställdhet mellan könen och kvinnornas ställning. Den nya verksamhetsplanen bör vara ambitiös och bindande. Rådet kommer också att godkänna konklusionerna om att jämställdhet mellan könen ska främjas i EU:s utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete.

På ministrarnas agenda finns dessutom EU:s roll och målsättningar vid utvecklingsfinansieringsförhandlingarna i Addis Abeba i juli 2015, och vid förhandlingarna om FN:s målsättningar för hållbar utveckling i september 2015. Finland prioriterar EU:s verksamhet för att utrota extrem fattigdom och främja hållbar utveckling. Man kan till exempel stödja en miljö som gynnar utveckling genom att utveckla utvecklingsländernas egna skattesystem och agera konsekvent inom olika politikområden.

Diskussionen om FN:s målsättningar för hållbar utveckling fortsätter efter rådets sammanträde vid en middag där EU:s höga representant för utrikes frågor Federica Mogherini är värdinna. FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon deltar som hedersgäst. För Finland är det viktigaste målet att man får till stånd ett globalt program för hållbar utveckling. På middagen förs också diskussioner kring temana migration och utveckling. 

För mera information: chefen för enheten för utvecklingspolitik Sari Lehtiranta, tfn 0295 352 139 och utvecklingsministerns specialmedarbetare Sonja Kekkonen, tfn 050 455 4680.