Utvecklingsminister Sirpa Paatero bekantade sig med Myanmars landsprogram

Utvecklingsminister Sirpa Paatero bekantade sig med Myanmars landsprogram

Pressmeddelande 86/2015
20.3.2015

Finland har initierat ett stöd för utveckling av förskolepedagogik i Myanmar. Utvecklingsminister Sirpa Paatero bekantade sig med modellen för genomförande på sitt besök i Myanmar.

”Då jag på onsdag träffade Myanmars undervisningsminister Khin San Yin diskuterade vi landets utvecklingsplan för utbildning som nu görs upp, och den sträcker sig från förskoleundervisning till universitet.  Finland inleder samarbetet inom undervisningssektorn från förskoleundervisningen, men i Myanmar finns ett starkt behov av stöd även till exempel på yrkesundervisningssidan”, konstaterade utvecklingsminister Sirpa Paatero på torsdagen i Yangon.

Ministern bekantade sig med den av Finland stödda modellen för förskoleundervisning inom Kunyangonområdet, söder om Yangon. Där har det förskoleundervisningscenter internationella Rädda Barnen organisationen startat redan funnits i sex år, med goda resultat.  Organisationen är Finlands partner på tre övriga orter i ett projekt som genomförs i olika delar av Myanmar.   Med hjälp av förskoleundervisningscentren håller man på att utveckla en barncentrerad verksamhetsmodell för förskoleundervisning för hela Myanmar. Erfarenheten som samlas i centren utnyttjas i utvecklingen av landets undervisningssystem.

Förskoleundervisningscentrens strävan är att erbjuda bästa möjliga start på skolgången, även för de barn vars utgångspunkter för skolgång av en eller annan orsak har försvagats. Centrens verksamhet är redan i det inledande skedet i byagemenskapernas händer.

I Myanmar levde man nästan ett halvt århundrade i isolering under militärregimen. I landet inleddes 2011 en reformprocess och Finland har i början av detta år startat ett landsprogram för utvecklingssamarbete med Myanmar.

Förutom utbildning är två andra av programmets huvudteman stöd av demokrati- och rättsstatsutveckling samt främjande av god förvaltning av naturresurser och miljö.

För mera information: Specialsakkunnig Maria Suokko, maria.suokko(at)formin.fi och ministerns diplomatiska rådgivare Claus-Jerker Lindroos, claus-jerker.lindroos(at)formin.fi, tfn +358 40 132 1416