Utvecklingsminister Paatero deltar i utrikesrådet och möten på hög nivå i Bryssel

Utvecklingsminister Paatero deltar i utrikesrådet och möten på hög nivå i Bryssel

Pressmeddelande 276/2014
11.12.2014

Utvecklingsminister Sirpa Paatero åker till Bryssel för att delta i utrikesrådet och möten på hög nivå den 11-12 december. På agendan står bland annat europeiska unionens prioriteringar i beredningen av målsättningarna för hållbar utveckling efter 2015, samt stöd till eboladrabbade länder.

Den 11 december träffar minister Paatero utvecklingskommissionär Neven Mimica, Christos Stylianides som är kommissionär med ansvar för humanitära ärenden och LindaMcAvan som är ordförande för Europaparlamentets utvecklingsutskott samt andra europaparlamentariker. Främst kommer man att diskutera den nya kommissionens insatsområden och nästa års utvecklingspolitiska riktlinjer. Finland anser det viktigt att kommissionen med sina initiativ i praktiken verkställer de världsomfattande post 2015-målsättningar för hållbar utveckling som antas hösten 2015.

Huvudtemat för utrikesrådets sammanträde den 12 december är EU:s utvecklingspolitiska prioriteringar i beredningen av post 2015-målsättningarna. Förhandlingarna om målsättningarna intensifieras i början av nästa år då förhandlingarna regeringar emellan kommer i gång på FN-nivå. Ämnet kommer även att tas upp den 11 december under en inofficiell middag där FN:s generalsekreterares post 2015-specialrepresentant AminaMohamed är gäst.

Rådet kommer också att diskutera hur man kan stödja länder som har drabbats av ebolaepidemin. Finland anser det viktigt att man förutom de omedelbara åtgärderna försöker ta fram metoder som förstärker ländernas hälsovårdssystem på lång sikt. Hittills har Finland bidragit till kampen mot ebola med 10 miljoner euro.

Dessutom kommer utvecklingsministrarna att diskutera hur man bättre kan beakta migration och flyktingar i EU:s utvecklingssamarbete och även i övrig verksamhet. Rådet drar också upp riktlinjer för EU:s nya handlingsprogram för jämställdhet mellan könen i utvecklingssamarbetet.

I samband med sammanträdet undertecknas ekonomipartnerskapsavtalet mellan EU och Västafrika (Economic Partnership Agreement, EPA) samt godkänns rådets konklusioner om förstärkt roll för den privata sektorn inom utvecklingssamarbetet, EU:s handlingsprogram gällande näring samt EU:s rapport om externt bistånd år 2013.

För mera information: Sari Lehtiranta, chef för utvecklingspolitiska enheten, tfn  0295 352 139 och utvecklingsministerns tjänstemannasekreterare Claus Jerker Lindroos, tfn 0295 351 234.

Tässä palvelussa myös