Utvecklingsminister Haavisto i OSSE:s jämställdhetskonferens: Kvinnor med i fredsarbetet

Utvecklingsminister Haavisto i OSSE:s jämställdhetskonferens: Kvinnor med i fredsarbetet

Pressmeddelande 162/2014
10.7.2014

”Vi behöver fler kvinnor på ledande poster i OSSE:s fältuppdrag, likaså som ledande fredsmedlare och som rådgivare åt fredsmedlarna”, konstaterade utvecklingsminister Pekka Haavisto när han som huvudtalare uttalade sig under OSSE:s (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) invigningssession på hög nivå iden tionde juli i Wien.

I sitt anförande tog Haavisto upp Finlands starka engagemang för jämställdhet. Han betonade att Finland själv har haft väldig nytta av att jämställdheten har ökat och att kvinnorna deltar i alla samhällssektorer.

Haavistos tal fokuserade på hur viktigt det är att kvinnor deltar i freds- och säkerhetsarbete och jämställdhetsaspektens betydelse i övergripande säkerhetstänkande. Speciellt underströk han vikten av att kvinnor deltar i förebyggande och lösning av konflikter, krishantering och fredsmedling.

Haavisto önskade att OSSE godtar organisationens eget handlingsprogram Kvinnor, fred och säkerhet, som Finland tillsammans med Österrike, Turkiet och Kazakstan har tagit initiativ till.

Minister Haavisto fäste också uppmärksamhet vid romska kvinnors situation och ökad självbestämmanderätt, som exempel på hur man kan stärka samhället och utöka säkerhet genom att främja kvinnors och de svagaste minoriteternas rättigheter. ”Vi borde inse de romska kvinnornas potential att förbättra romernas ställning och stödja hela samhället, och uppmuntra romska kvinnor att fungera som förändrande krafter. Jag hoppas att OSSE intensifierar sitt samarbete med andra internationella och europeiska organisationer för att förbättra romernas ställning. Finland är berett att stödja detta arbete”, sade Haavisto.

I samband med OSSE-konferensen träffade minister Haavisto bland andra Nederländernas utrikesminister Frans Timmermans, Ukrainas vice utrikesminister Sergiy Kyslytsya, OSSE:s generalsekreterare Lamberto Zannier, OSSE:s minoritetsombud Astrid Thors och ODIHR:s (OSSE:s byrå för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter) nya chef Michael Link, chefen för OSSE:s övervakningsuppdrag i Ukraina Ertugrul Apakan, kvinnliga parlamentariker från Tadzjikistan och Afghanistan samt representanter för frivilligorganisationer.

Mer information: minister Haavistos specialmedarbetare Johanna Sumuvuori, tel. +358 40 505 9289 och Finlands OSSE-ambassadör Katja Pehrman, tel. +43 676 848 350 350