Kehitysministereiden kokouksen keskeisenä aiheena Ukrainan humanitaarinen tilanne

EU:n kehitysministereiden epävirallisessa kokouksessa 7. maaliskuuta, Ranskan Montpellier’ssä, pääaiheena on Ukrainan humanitaarinen tilanne ja EU:n toimet vallitsevassa tilanteessa. Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari edustaa Suomea kokouksessa.

Ukrainan humanitaarinen tilanne on heikkenemässä Venäjän hyökkäyksen edetessä. EU:n ja sen jäsenvaltioiden on tärkeää koordinoida humanitaarista tukeaan Ukrainaan. Erityisen haastavaa on avun perille pääsyn varmistaminen sotatilanteessa.

”Suomi jatkaa Ukrainan tukemista. On tärkeää vastata siviiliväestön, erityisesti naisten ja lasten tarpeisiin kriisissä. Lisäksi meidän on eurooppalaisena arvoyhteisönä turvattava sotaa pakenevien suojelu ja tuettava pakolaisia vastaanottavia yhteisöjä Ukrainan naapurimaissa. Kaikkien Ukrainaa tukevien toimiemme on oltava yhtenäisiä”, sanoo kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.

Ministerit tarkastelevat myös laajemmin kehityspolitiikan roolia geopoliittisena välineenä EU:n globaalin roolin vahvistamisessa ja EU:n perusarvojen edistämisessä. Keskustelun pohjana on uusi Global Gateway -strategia ja sen tarjoamat mahdollisuudet luoda kestävää kasvua kehittyvissä maissa. Äskettäin päättyneessä EU:n ja Afrikan unionin huippukokouksessa julkistettiin EU:n 150 miljardin euron investointipaketti Afrikkaan Global Gateway -aloitteen puitteissa. 

Geopoliittinen tilanne ja koronaviruspandemia ovat entisestään korostaneet EU:n ja Afrikan kumppanuuden merkitystä. Suomi tukee tuntuvia EU:n investointeja Afrikan vihreään siirtymään, digitalisaatioon ja ihmisarvoisia työpaikkoja luovaan kestävään kehitykseen.

Lisäksi ministerit keskustelevat luonnon monimuotoisuuden edistämisestä kehityspolitiikassa. Keskustelussa nousee todennäköisesti esille EU:n ja jäsenvaltioiden biodiversiteettirahoituksen kasvattaminen. Maailman ympäristörahasto (GEF) on Suomelle biodiversiteetin pääasiallinen rahoitusväline.

Lisätietoja: 
Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministerin erityisavustaja Kirsi Airio, puh. +358 50 574 1729

Kehityspoliittisen osaston osastopäällikkö Titta Maja, puh. +358 50 358 7247

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi