Handelsministrarna diskuterar framtida riktlinjer för EU:s handelspolitik

Handelsministrarna diskuterar framtida riktlinjer för EU:s handelspolitik

Pressmeddelande 261/2014
20.11.2014

Europa- och utrikeshandelsminister Lenita Toivakka deltar i Europeiska unionens handelsministermöte fredagen den 21 november i Bryssel.

Handelsministrarna kommer att behandla förnyelse av importskyddsinstrument och offentliga anskaffningars reciprocitet. De kommer även att godkänna rådets konklusioner gällande riktlinjerna för EU:s framtida handelspolitik och handels- och investeringspartnerskapet mellan EU och USA. Finland förväntar sig att förhandlingarna mellan EU och USA ska ta fart efter den händelselösa perioden, och att de slutförs så snart som möjligt. Finland betonar vikten av öppen informationsspridning i förhandlingarna.

”Jag anser att diskussionen med den nya handelskommissionären Cecilia Malmström är speciellt viktig, både rörande EU:s handelspolitiska framtid och EU:s handelsförhandlingar med USA. Bägge frågorna är väsentliga för ett land som Finland, som lever på export”, säger minister Toivakka.

Finland anser att EU:s handelspolitik bör eftersträva en ekonomisk tillväxt som beaktar hållbar utveckling, mera investeringar samt förbättrad sysselsättning och konkurrenskraft i Europa.

Under mötet kommer ministrarna också att diskutera hur det står till med Världshandelsorganisationen WTO:s Dohaförhandlingar, samt EU:s frihandelsförhandlingar med Japan och Vietnam. Finland förespråkar att alla dessa förhandlingar ska slutföras under år 2015.

För mera information: Europa- och utrikeshandelsministerns pressattaché Miika Tomi, tfn 050 574 0507 och Jukka Pesola, chef för handelspolitiska enheten, tfn 040 749 5871.