Förebyggande av naturkatastrofer diskuteras under besök av FN:s undergeneralsekreterare

Förebyggande av naturkatastrofer diskuteras under besök av FN:s undergeneralsekreterare

UTRIKESMINISTERIET
http://formin.finland.fi/sv

INRIKESMINISTERIET
http://www.intermin.fi/sv

Pressmeddelande 179/2016
30.9.2016

FN:s undergeneralsekreterare för katastrofriskreducering Robert Glasser besöker Finland den 3‒4 oktober tillsammans med direktören för Meteorologiska världsorganisationen (World Meteorological Organization, WMO) Petteri Taalas. Glasser deltar i en europeisk konferens om katastrofriskreducering European Forum of Disaster Risk Reduction som hålls i Helsingfors.

Finland är för närvarande ordföranden för forumet.

Undergeneralsekreterare Glasser kommer att träffa utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen, inrikesminister Paula Risikko och president Tarja Halonen, som är utsedd av FN:s generalsekreterare till UN Global Champion for Disaster Risk Reduction. Under sitt besök kommer Glasser också att bekanta sig med finländsk expertis. Han kommer bland annat att besöka Meteorologiska institutet och företaget Vaisala Oyj.

Besökets huvudtema är FN:s strategi för att minska naturkatastrofer och begränsa skadorna. Strategin godkändes i Sendai i Japan förra året och sträcker sig över femton år, 2015‒2030.

Finland hade en aktiv roll i beredningen och genomförandet av konferensen i Sendai. Strategin förutsätter att alla FN-länder ska utarbeta nationella planer för katastrofriskreducering med hjälp av de gemensamt överenskomna indikatorerna. I Finland är det inrikesministeriet som leder detta jobb.

Naturkatastrofer orsakar årligen skador för uppskattningsvis minst 300 miljarder dollar. Med hjälp av förebyggande åtgärder sparar man både människoliv och stora summor pengar. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har efterlyst en övergång från katastrofhantering till förebyggande av katastrofrisker. Klimatförändringen kommer att öka risken för extrema väderfenomen, särskilt i tätt bebodda områden i utvecklingsländer.

Ytterligare information: Claus Jerker Lindroos, enhetschef, enheten för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik, utrikesministeriet, tfn 040-132 1416. Frågor som rör genomförandet av strategin från Sendai: Taito Vainio, projektchef, inrikesministeriets räddningsavdelning, tfn 0295 488 423.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi och inrikesministeriets fornamn.efternamn@intermin.fi.