Riksdagsledamot Ilkka Kanerva Finlands kandidat till OSSE:s generalsekreterare

Riksdagsledamot Ilkka Kanerva Finlands kandidat till OSSE:s generalsekreterare

Pressmeddelande 8/2017
16.1.2017

Finland ställer upp riksdagsledamoten Ilkka Kanerva som kandidat i valet av följande generalsekreterare för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Den nya generalsekreteraren ska inleda sitt uppdrag den 1 juli 2017. Det är sannolikt att flera av de deltagande staterna ställer upp egna kandidater.

Kanerva verkade som ordförande i OSSE 2008 när han var Finlands utrikesminister. Under åren 2014–2016 var han ordförande i OSSE:s parlamentariska församling. För närvarande är Kanerva den parlamentariska församlingens särskilda sändebud med fredsmedlingsuppdrag. Kanerva har varit riksdagsledamot utan uppehåll sedan 1975. Han har också i flera repriser varit medlem av statsrådet, bland annat som arbetsminister och som trafikminister.

OSSE:s nuvarande generalsekreterare är italienaren Lamberto Zannier och hans andra period som generalsekreterare löper ut i juni 2017. Generalsekreteraren väljs av OSSE:s 57 deltagande stater.

Ytterligare information: Timo Kantola, biträdande avdelningschef, tfn +358 295 351 477.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi