Riksdagsledamoten Hanna Mäntylä specialrådgivare i Europarådet

Riksdagsledamoten Hanna Mäntylä specialrådgivare i Europarådet

Pressmeddelande 118/2017
den 21 juni 2017

Riksdagsledamoten Hanna Mäntylä har utnämnts till sakkunnig vid Europarådets sekretariat i Strasbourg. Ett villkor för att Mäntylä ska kunna ta emot uppdraget är att riksdagen beviljar henne befrielse från uppdraget som riksdagsledamot.

Mäntylä ska arbeta underställd generaldirektören för demokrati och rapportera till Europarådets generalsekreterare Thorbjørn Jagland. Specialrådgivarens (Special Advisor) ansvarsområde är förebyggande av radikalisering med särskild fokus på ungdomsfrågor, diskriminering och marginalisering.

Europarådet och Finland lägger stor vikt vid att uppmärksamma ungdomar och förebygga diskriminering och marginalisering. Europarådets samarbete med medlemsstaterna i dessa frågor ska fördjupas.

Finland har traditionellt gett Europarådet sitt kraftiga stöd. Samarbetet med organisationen är aktivt och väletablerat. Finland kommer att vara ordförande i Europarådets ministerkommitté från november 2018 till maj 2019. När ordförandeskapet närmar sig vill Finland ytterligare stärka sitt stöd till och samarbete med organisationen.

Ytterligare information: Nina Nordström, enhetschef i enheten för politiska frågor om mänskliga rättigheter, tfn. 0295 350 104.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi