Kansalliset vuoropuhelut tukevat rauhaa epävakaassa maailmantilanteessa – National Dialogues -konferenssi Helsingissä

Viidettä kertaa järjestettävä National Dialogues -konferenssi (NDC) kokoaa 15.-16. kesäkuuta Helsinkiin noin 120 rauhan rakentamisen ammattilaista 30 eri maasta. Kahden konferenssipäivän aikana pureudutaan kansallisten vuoropuhelujen merkitykseen ja haasteisiin muuttuvassa maailmassa. Ulkoministeri Pekka Haavisto pitää konferenssin avauspuheenvuoron ja osallistuu avauspaneeliin.

Kestävän rauhan rakentaminen aseellisen konfliktin jälkeen edellyttää vuoropuhelua sekä konfliktin osapuolten välillä että yhteiskunnassa laajemmin. Yli kaksi vuotta kestänyt koronapandemia, geopoliittisten jännitteiden kasvu, kasvava epätasa-arvoisuus sekä ilmastokriisi ovat haitanneet rauhanrakennusta ja vuoropuhelun mahdollisuuksia. 

Tämänkertaisessa NDC:ssa kysytäänkin, kuinka asemoimme uudelleen kansalliset dialogit ja epämuodolliset dialogiprosessit muuttuvassa globaalissa maailmassa. Konferenssissa syvennytään mm. alueellisten kontekstien korostuvaan rooliin ja osallistamisen tärkeyteen rauhanprosesseissa. Monenvälisen järjestelmän rapautuminen asettaa haasteita kestävälle rauhan rakentamiselle. Eri väestöryhmien osallistaminen rauhanprosesseihin saa yhä suurempaa painoarvoa, ja konferenssissa käsitellään nyt ensimmäistä kertaa erityisesti vammaisten henkilöiden osallistumista. Konferenssissa tarkastellaan myös laajojen kansanliikkeiden yhteyttä kansallisiin vuoropuheluihin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksia konflikteihin ja rauhanprosesseihin.

Esimerkkejä nykypäivän monimutkaisista konflikteista ovat muun muassa Venäjän hyökkäys Ukrainaan, sekä Myanmarin, Jemenin, Afrikan sarven ja Libyan tilanteet.

Vuodesta 2014 järjestetty National Dialogues –konferenssi (Linkki toiselle web-sivustolle.)on toiminut tärkeänä foorumina rauhanvälityksen parhaiden käytäntöjen jakamiselle ja konkreettisena kohtaamispaikkana rauhanneuvotteluihin ja erilaisiin vuoropuheluihin osallistuville.

Tämänvuotisen konferenssin puhujavieraita ovat muun muassa Ghanan entinen ulkoministeri, nykyisin YK:n alipääsihteeri ja Afrikan sarven erityislähettiläs Hanna Tetteh, ETYJ:n puheenjohtajan nuoria ja turvallisuutta koskevien kysymysten erityisedustaja Maria Raczyńska, Afrikan unionin poliittisten asioiden komissaari Bankole Adeoye, YK:n sihteeristön poliittisten asioiden osaston (UNDPPA) rauhanvälityksen johtava asiantuntija Emmanuel Bombande, Berghof-säätiön vanhempi tutkija ja ohjelmajohtaja Veronique Dudouet sekä rauhanpsykologi, mielenterveyden ja rauhanrakennuksen nuori ammattilainen Ufra Mir Kashmirista.

Konfliktien ennaltaehkäisyssä ja ratkaisemisessa tarvitaan useita työkaluja. Kansallisten vuoropuhelujen vahvuutena on, että niiden avulla voidaan tuoda yhteen yhteiskunnan eri toimijoita keskustelemaan ja etsimään ratkaisuja kestävän rauhan saavuttamiseksi. Suomi haluaa edistää mm. vammaisten, naisten, alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen parempia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Pysyviä ratkaisuja saadaan vain, jos konfliktien taustalla vaikuttaviin poliittisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin ongelmiin löydetään ratkaisu. 

Ulkoministeriö järjestää National Dialogues -konferenssin yhdessä CMI:n, Kirkon Ulkomaanavun ja Suomen Lähetysseuran kanssa. Tänä vuonna konferenssin sihteeristönä toimii Kirkon Ulkomaanapu.

Konferenssin avauspaneelia 15.6. klo 9-10.45  voi seurata YouTubesta(Linkki toiselle web-sivustolle.)
 

Lisätietoja: 

  • Rosa-Maria Mäkelä, Kirkon Ulkomaanapu, Rosa-Maria.Makela@kirkonulkomaanapu.fi, puh. +358 50 590 2886
  • Ulkoministeriön rauhanvälityskeskuksen johtaja, lähetystöneuvos Katja Ahlfors, puh. +358 (0)295 350 191, katja.ahlfors@formin.fi