Konferensen Nationella dialoger samlar konfliktdrabbade samhällen för att diskutera fredsprocesser

Konferensen Nationella dialoger samlar konfliktdrabbade samhällen för att diskutera fredsprocesser

Pressmeddelande 253/2015
13.11.2015

Den 16–18 november 2015 ordnar utrikesministeriet den andra konferensen om inofficiella förhandlingsprocesser och nationella dialoger i Helsingfors.

I konferensen deltar världens ledande experter när det gäller fredsarbete och försoningsprocesser. Konferensen Nationella Dialoger sammanför grupper från olika länder som lider av konflikter eller som är i ett övergångsskede, för att diskutera hur man på bästa sätt kan stödja nationella fredsprocesser.

Konferensen är fortsättning till ett möte som ordnades i Helsingfors i april 2014 som samlade över 200 internationella experter.

Konferensen öppnas av utrikesministeriets statssekreterare Peter Stenlund. Huvudtalare är bland andra Nobelprisvinnaren Jerry White, en av världens ledande forskare inom islamisk lag Shaykh Abdullah bin Mahfudh ibn Bayyah och den ansedda fredsforskaren Thania Paffenholz. Utrikesministerns särskilda representant i regional fredsmedling, riksdagsledamot Pekka Haavisto, leder ordet under konferensens öppningssession.

Under årets konferens diskuteras särskilt erfarenheter från Myanmar, Jemen, Somalia och Tunisien. Med dessa länder som exempel analyseras svåra förändringsprocesser i fredsarbete och fredsbyggande.

Konferensens mål är att erbjuda nationella intressegrupper, fredsmedlare och internationella experter ett forum där de kan dela med sig av sina erfarenheter av inofficiella förhandlingsprocesser och nationella dialoger i en ständigt skiftande internationell miljö, särskilt i bräckliga stater och regioner.

Utrikesministeriet arrangerar konferensen i samarbete med Finska missionssällskapet, Kyrkans utlandshjälp, Crisis Management Initiative och Common Space Initiative.

#dialogues15

För mera information: Janne Oksanen, ansvarig tjänsteman, tfn  0295 35 1333, eller konferensens sekretariat, tfn 040 500 5512, 040 358 0462.

Tässä palvelussa myös