Kansalaisjärjestöjen valtionapumäärärahoja korotetaan

Hallitus esittää valtion vuoden 2020 talousarvion täydennyksessä, että ulkoministeriön toimialaan liittyville kansalaisjärjestöille kohdennettavien valtionavustusten määräraha nousee 1,341 miljoonasta eurosta 1,541 miljoonaan euroon.

Hallitus esittää valtion vuoden 2020 talousarvion täydennyksessä, että talousarvion momentilta 24.90.50 (Eräät valtionavut) kansalaisjärjestöille kohdennettavien valtionavustusten määräraha kasvaa 14,9 %, määrällisesti 1,341 miljoonasta eurosta 1,541 miljoonaan euroon. Kansalaisyhteiskunnan tilan ja toimintaedellytysten vahvistaminen on yksi hallitusohjelman painopisteistä.

Momentilta myönnetään valtionavustusta ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla toimiville kansalaisjärjestöille, kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen sekä kansalaisjärjestöjen ihmisoikeustyön tukemiseen. Momentilta maksettavaa määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen ulkoministeriön toimintaan liittyville järjestöille.

Täydentävä talousarvioesitys annettiin eduskunnalle 21.11.2019. Valtionavustukset myönnetään, mikäli eduskunta osoittaa vuoden 2020 valtion talousarviossa tähän varoja.

Ulkoministeriö myöntää avustuksia vuosittain

Avoin haku valtionavustuksille Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin ja kansainvälisiin sitoumuksiin liittyvään kansalaisjärjestötoimintaan vuonna 2020 on parhaillaan käynnissä ja päättyy 22.11.2019. Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen liittyvien vuoden 2020 valtionavustusten avoin haku on myös käynnissä 5.12.2019 saakka.

Lisätietoja: vastuuvirkamies Anna Hakala, turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikkö, puh. + 358 295 350 468.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.