Kansainvälisille kansalaisjärjestöille tukea verotuksen läpinäkyvyyden sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien edistämiseen kehittyvissä maissa

Ulkoministeriö on myöntänyt yhteensä 17 miljoonaa euroa kansainvälisille kansalaisjärjestöille vuosille 2021–2024. Tukea saa viisi järjestöä, joiden työllä edistetään seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia (SRHR) maailmanlaajuisesti ja erityisesti Afganistanissa sekä verotuksen läpinäkyvyyttä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.

Rahoituksella edistetään merkittävästi Suomen kehitysyhteistyön tavoitteita. Tuki kansainvälisille kansalaisjärjestöille on yksi kanava tulokselliseen ja vaikuttavaan kehitysyhteistyöhön. Valtionavustusta myönnetään tässä haussa 15 miljoonaa seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien edistämiseen sekä 2 miljoonaa vero-oikeudenmukaisuuden vahvistamiseen.

Vero-oikeudenmukaisuudelle kohdennettu rahoitus on osa hallituksen verotus ja kehitys -toimintaohjelman toimeenpanoa.

”Luotettava, tehokas ja oikeudenmukaiseksi koettu verojärjestelmä on välttämätön osatekijä yhteiskuntien toimivuuden kannalta. Tämä rahoitus tukee kansalaisyhteiskunnan kykyä peräänkuuluttaa hallituksilta verotulojen keräämistä ja niiden käyttämistä julkisiin palveluihin”, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari toteaa.

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien edistäminen on keskeinen tavoite Suomen kehitysyhteistyössä. Koronapandemia on heikentänyt seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluiden saatavuutta globaalisti.

”Nyt myönnetyllä rahoituksella tuetaan naisten ja tyttöjen mahdollisuutta päästä näiden elintärkeiden palveluiden piiriin. Tuen kautta vaikutamme myös vammaisten ja vähemmistöihin kuuluvien sekä humanitaarisista kriiseistä kärsivien naisten ja tyttöjen asemaan”, Skinnari sanoo.

Valtionavustusta saavat seuraavat järjestöt:

International Planned Parenthood Federation (IPPF), 3,5 miljoonaa euroa vuosille 2021–2022. IPPF on kansainvälinen perhesuunnittelujärjestöjen liitto. Sen 118 kansallista jäsenjärjestöä (Suomessa Väestöliitto) tarjoavat seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin liittyvää tietoa, koulutusta ja palveluja. Lisäksi järjestö toimii yhtenä tärkeimpänä vaikuttajana kansainvälisillä areenoilla SRHR-asioissa.

Ipas, 3,5 miljoonaa euroa vuosille 2021–2022. Ipas on lähes ainoa kansainvälinen SRHR-toimija, joka keskittyy pääasiassa turvallisiin raskaudenkeskeytyksiin ja modernien ehkäisyvälineiden saatavuuden parantamiseen. Yksi Ipasin toiminnan painopisteistä on Afrikan maissa, joissa raskaudenkeskeytyspalveluiden saatavuus on heikkoa.

MSI Reproductive Choices, 8 miljoonaa euroa vuosille 2021–2024. MSI on kansainvälinen kansalaisjärjestö, joka toimii 37 maassa seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämiseksi. MSI on pitkäaikaisin riippumaton SRHR-toimija Afganistanissa, jossa järjestön tavoitteena on äitiys- ja lapsikuolleisuuden vähentäminen.

Natural Resource Governance Institute (NRGI), 1,2 miljoonaa euroa vuosille 2021–2022. NRGI on kansainvälinen kansalaisjärjestö, joka keskittyy kaivannaisteollisuuden läpinäkyvyyteen maissa, joilla on merkittävää öljy-, kaasu- ja kaivosteollisuutta. NRGI:n tavoitteena on varmistaa sektorin vastuullinen toiminta ja kestävät hyödyt kansalaisille.

Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO), 800 000 euroa vuosille 2021–2022. SOMO on monikansallisten yritysten toiminnan seuraamiseen keskittyvä kansainvälinen kansalaisjärjestö. Järjestö tutkii kyseisten yritysten liiketoiminnan vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön, ja se toimii tiiviisti yhteistyössä afrikkalaisten kansalaisjärjestöjen kanssa vero-oikeudenmukaisuuden edistämiseksi.

Lisätietoja

  • Ulkoministeriön sähköpostiosoitteesta um.ingo@formin.fi
  • INGO-tuki: Riina-Riikka Heikka, yksikön päällikkö, ulkoministeriön kehityspoliittisen osaston kansalaisyhteiskuntayksikkö, puh. +358 295 350 204.
  • Temaattiset kysymykset (SRHR, verotus ja kehitys): Krista Orama, tarkastaja, ulkoministeriön kehityspoliittisen osaston kansalaisyhteiskuntayksikkö, puh. +358 295 350 066.
  • Afganistanin MSI-tuki: Veikko Kiljunen, yksikön päällikkö, ulkoministeriön Eteläisen Aasian yksikkö, puh. +358 295 350 101.
  • Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.
  • UM.fi: Tuki kansainvälisille kansalaisjärjestöille