Kansainvälinen rikostuomioistuin on yksi sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestelmän peruspilareita

Kansainvälinen rikostuomioistuin on yksi sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestelmän peruspilareita

Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) Rooman perussääntö täyttää tänään 20 vuotta. Siihen on sitoutunut 123 valtiota.

Kansainvälisen rikostuomioistuimen perustaminen oli historiallinen askel. Tuomioistuin on vuosien saatossa vakiinnuttanut asemansa merkittävimpänä globaalina toimijana rankaisemattomuuden poistamisessa. Se on myös keskeisesti edistänyt oikeusvaltioperiaatteen vahvistamista kansallisella tasolla.

”Sääntöpohjainen kansainvälinen järjestelmä tarvitsee vankkumatonta tukeamme. Tämän hetken globaalit puhurit ja turbulenssit eivät saa tätä horjuttaa. On selvää, että myös Kansainvälinen rikostuomioistuin tarvitsee jatkossakin kaiken mahdollisen tuen niin poliittisesti ja taloudellisesti kuin käytännön yhteistyön kautta”, toteaa ulkoministeri Timo Soini.

Rikosoikeudellisen vastuun toteutuminen kaikkein vakavimmista kansainvälisistä rikoksista on Suomelle ulkopoliittisesti tärkeää ja yksi YK-politiikan painopisteistä. Suomi on kuulunut alusta lähtien ICC:n aktiivisten tukijoiden joukkoon. Suomi kuuluu myös ICC:n uhrirahaston pitkäaikaisimpiin rahoittajamaihin. Suomi on osana rankaisemattomuuden torjumista koskevaa toimintaa kiinnittänyt erityistä huomiota uhrien aseman ja oikeuksien parantamiseen. Suomen painopisteenä on seksuaalista ja sukupuolittunutta väkivaltaa kokeneiden uhrien tukeminen. Tämä on tarkoittanut tukea erityisesti naisille ja tytöille.

Ulkoministeri Soini painottaa itsestään selvänä, että ”Suomi on mukana kantamassa vastuuta ja vaikuttamassa siihen, että julmuuksien uhrit saavat oikeutta. Kysymys ei ole vain kansainvälisestä oikeudesta, vaan ennen kaikkea inhimillisistä kohtaloista. Me tuemme Kansainvälistä rikostuomioistuinta, koska se on tärkeää mutta ennen kaikkea, koska se on oikein”.

Kansainvälisen rikostuomioistuimen toimivaltaan kuuluvat kaikkein vakavimmat kansainväliset rikokset: joukkotuhonta, rikokset ihmisyyttä vastaan, sotarikokset ja hyökkäysrikos, jonka osalta ICC voi käyttää toimivaltaa 17.7.2018 lähtien.

Lisätietoja: kansainvälisen oikeuden yksikön päällikkö Sari Mäkelä, puh. +358 295 351 446.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi. sukunimi@formin.fi

Aiheeseen liittyvää