Internationell konferens om utvecklingsfinansiering börjar i Addis Abeba – minister Toivakka representerar Finland

Internationell konferens om utvecklingsfinansiering börjar i Addis Abeba – minister Toivakka representerar Finland

Pressmeddelande 168/2015
9.7.2015

Konferensens mål är att enas om utvecklingsfinansiering och andra metoder för att verkställa de nya målsättningarna för hållbar utveckling. Över 7000 representanter för regeringar, den privata sektorn och det civila samhället väntas delta.

”Utvecklingen behöver mångsidiga förfaranden och penningflöden. En väsentlig fråga är hur man kan använda sig effektivare av utvecklingssamarbetet för att aktivera andra finansieringskanaler, så att hållbar utveckling främjas. I det sammanhanget är både den privata sektorn och andra penningflöden viktiga, liksom också att ländernas egna beskattningssystem och förvaltningar utvecklas. På de här områdena besitter Finland speciellt kunnande och vi kommer att satsa mera stöd på dessa funktioner”, säger minister Toivakka.

Finland ansluter sig under konferensen till ett skatteinitiativ vars syfte är att förstärka utvecklingsländernas skattebas till år 2020.

Agendan och målsättningarna för hållbar utveckling, som också kallas Post 2015, utgör fortsättningen på FN:s millenniemål som har styrt den internationella utvecklingspolitiken under perioden 2000-2015, och vilkas tidsfrist löper ut i år. Det nya handlingsprogrammet som sträcker sig fram till år 2030 är till sitt innehåll ambitiösare och mera omfattande än millenniemålen. De centrala målsättningarna är att extrem fattigdom ska utrotas överallt och i alla sina former, och att utvecklingen ska vara hållbar såväl med hänsyn till mänskligt välmående, ekonomisk tillväxt och jordklotets bärkraft. Målen gäller alla länder – även Finland. Finland förhandlar som en del av Europeiska unionen.

De hållbara utvecklingsmålen och agendan avgörs slutgiltigt vid FN:s toppmöte i New York 25-27 juli.

För mera information: Pekka Hukka, ledande sakkunnig, tfn 0295 351 747, pekka.hukka@formin.fi, minister Toivakkas specialmedarbetare Emma Hannonen, tfn 050 574 0736, emma.hannonen@formin.fi (till söndag 12.7.) och minister Toivakkas specialmedarbetare Pasi Rajala tfn 0400 464393 (fr.o.m. måndag 13.7.).

  • Bakgrundsinformation: Finansieringskonferensen i Addis Abeba skapar grunden för Post 2015-agendans förverkligande

  • Post 2015 - världens nya mål för hållbar utveckling

Kirsi Pere
Informatör
Tfn +358 295 350 313, +358 50 462 6313
PB 481, Kanalgatan 3, FI-00023 Statsrådet, Finland
Kirsi.pere@formin.fi
formin.finland.fi