Internationell innovationskongress söker lösningar för barnens bästa i Helsingfors

Internationell innovationskongress söker lösningar för barnens bästa i Helsingfors

Pressmeddelande 242/2015
6.11.2015

Unicefs och utrikesministeriets Start to Scale Up: Global Innovations for Children and Youth Summit startar på måndagen. Den internationella innovationskongressen samlar föregångare inom olika branscher från hela världen för att utveckla lösningar som hjälper de mest utsatta barnen i världen.

Under kongressen fördjupar sig deltagarna i aktuella utvecklingsfrågor. Alla barn har rätt till hälsa, skydd och utbildning, men det finns miljontals barn vars rättigheter inte förverkligas. Samtidigt är utvecklingssamarbetet i ett brytningsskede och det behövs nya idéer och samarbetsformer. Hur kan vi främja innovationer på gräsrotsnivå? Hurudana partnerskap och finansieringsmodeller behövs för att lyckade lösningar ska gynna världens barn på bred basis?

I Finlandiahuset samlas 500 experter som representerar företagsvärlden, finansiärer, universitet, regeringar och organisationer. De kommer bland annat att diskutera framtidens arbete, flyktingskap, tillgång till information, lärande, kriser, förnybar energi och spelifiering.

Under mötet hålls anföranden av bland annat Caspar Aarlit Jensen från Lego Foundation, Magnus Magnusson från Gates Foundation, Pal Brekke från Norskt rymdcenter, Peter Vesterbacka från Rovio Entertainment, transmediapåverkaren och grundaren av företaget NA3M, prins Fahad Al Saud, Kate Courteau från finansieringsbolaget Y Combinator, Kamran Elahian från investeringsbolaget Global Catalysts Partners, Rui Ma från finansieringsbolaget 500 Startups, Unicefs vice verkställande direktör Yoka Brandt och chefen för Unicefs innovationsenhet Christopher Fabian.

”Helsingfors är en naturlig plats för ett internationellt innovationsmöte. Finland har upprepade gånger listats som en av världens mest innovativa ekonomier. Vi försöker också inom Finlands utvecklingssamarbete i allt högre grad utnyttja innovationer för att sätta fart på utvecklingen. I det arbetet är partnerskap i en nyckelroll”, säger utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka, som också kommer att hålla ett anförande under kongressen.

”Genom det här evenemanget vill vi utmana nyckelpersoner inom olika branscher att se det dolda potentialet i nya former av partnerskap. Genom innovativt samarbete kan vi sätta fart på utvecklingen för att gynna de barn som har det allra sämst ställt”, säger generalsekreteraren för Finlands Unicef Marja-Riitta Ketola.

Utrikesministeriet och Finlands Unicef samarbetar för att utveckla partnerskap och utvecklingssamarbetet. Till exempel i projektet UniWASH, som finansieras av Finland och leds av Unicef, arbetar Aalto-universitetet och Helsingfors universitet tillsammans med Makerereuniversitetet, företaget Biolan och ugandiska små- och medelstora företag för att utveckla innovativa lösningar som har att göra med vatten och sanitet för ugandiska skolbarn.

Deltagarna i kongressen Start up to scale up får också i praktiken bekanta sig med en viktig finsk innovation: i Finlandiahuset serveras finsk skolmat till lunch.

Innovationskonferensen arrangeras av utrikesministeriet och Unicef i samarbete med teknologi- och start up-evenemanget Slush.

För mera information:
Kommunikationsdirektör Jussi Kivipuro, Finlands Unicef rf, tfn 040 772 3407, jussi.kivipuro@unicef.fi
Informatör Minna Suihkonen, Finlands Unicef rf, tfn 040 5511 055, minna.suihkonen@unicef.fi
Ansvariga tjänstemannen Marjaana Ettala, enheten för FN:s utvecklingsfrågor, utrikesministeriet, tfn 0295 351 683, marjaana.ettala@formin.fi (Finlands och Unicefs samarbete)
Minister Toivakkas specialmedarbetare Juha Kirstilä, tfn 040 552 8200, juha.kirstila@formin.fi
Informatör Kirsi Pere, utrikesministeriet, tfn 050 462 6313, kirsi.pere@formin.fi
Följ mötet på Twitter: #uinnovate
En del av anförandena sänds direkt på adressen http://summit.unicef.fi

Muualla verkossa