Ett internationellt evenemang på toppnivå i Helsingfors ger fart åt innovationer som hjälper världens barn

Ett internationellt evenemang på toppnivå i Helsingfors ger fart åt innovationer som hjälper världens barn 

Pressmeddelande 160/2015
26.6.2015

UNICEF:s och utrikesministeriets Start up to scale up: Global Innovations for Children and Youth Summit utmanar experter inom olika branscher till att finna lösningar som förbättrar livet för världens sämst ställda barn. Det internationella innovationsevenemanget ordnas i Finlandiahuset i Helsingfors den 9 – 10 november i samarbete Slush som är ett evenemang för tillväxtföretag och placerare. 

Innovationer spelar en nyckelroll när det handlar om det föränderliga samhället och att lösa utvecklingsproblem. Trots att livet för världens barn har förbättrats betydligt under de senaste årtiondena, finns det fortfarande allvarliga brister när det rör sig om att tillgodose barnens rättigheter. Det behövs fler innovationer kring såväl produkter som verksamhetskoncept och de existerande lösningarna måste fås i en både snabbare och bredare användning.

Start up to scale up bidrar till uppkomsten och spridningen av innovationer genom att bygga fördomsfria partnerskap och leta efter nya finansieringsmodeller. Nyckelpersoner för storföretag, start up-företag, FN-organisationer, frivilligorganisationer, universitet och olika länders regeringar samt finansiärer kommer att besöka evenemanget.

"Målet är att utmana nyckelpersonerna till att förändra sitt tanke- och handlingssätt för att utvecklingssamarbetet ska leda till fler resultat som hjälper att förbättra livet för världens barn", konstaterar Finlands UNICEFs generalsekreterare Marja-Riitta Ketola.

Start up to scale up avspeglar en förändring i utvecklingssamarbetet där olika aktörer förenar sina krafter. Rollen av till exempel företag och universitet som partner till organisationer och regeringar har blivit starkare.

"Innovationer och nya slags partnerskap har en nyckelroll när det gäller att lösa världens utvecklingsproblem.  Såväl Finland som UNICEF har en lång erfarenhet av att utveckla innovationsarbetet. Vi vill nu tillsammans inbjuda experter inom utvecklingssamarbetet och innovationsarbetet att leta efter nya lösningar som hjälper att förbättra livet för världens barn", säger Finlands utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka.

Finland och UNICEF har redan länge samarbetat för att främja innovationer: Helsingfors universitet och Aalto-universitetet till exempel deltar i Finlands UNICEF:s projekt UniWASH i Uganda och samarbetar med Biolan, lokala företag och Makerereuniversitetet. Målet med detta projekt som finansieras med Finlands utvecklingssamarbetsmedel är att få fram innovativa vatten- och sanitetslösningar som förbättrar skolbarnens hygien, hälsa och möjligheter till skolgång.

UNICEF har i vår stärkt innovationsarbetet genom att bilda en fond som erbjuder finansiering för UNICEF:s egna innovationsprojekt med hög risk. Fondens startkapital uppgår till fyra miljoner dollar. De övriga medlemmarna i fonden är Disney och den danska staten. Just nu har UNICEF ca 300 pågående innovationsprojekt världen över.

I huvudsak är Start up to scale up avsett för inbjudna gäster. Man kan också delta i evenemanget via webcast och sociala medier.  Det ordnas i samarbete med Slush som arrangeras i Helsingfors den 11 – 12 november.

Ytterligare information:
ansvarig tjänsteman Marjaana Ettala, utrikesministeriet, tfn 0295 351 683, marjaana.ettala@formin.fi
kommunikationsdirektör Jussi Kivipuro, Finlands UNICEF rf, tfn 040 772 3407, jussi.kivipuro@unicef.fi