Två finländska biståndsarbetare dödades idag i Herat, västra Afghanistan

Två finländska biståndsarbetare dödades idag i Herat, västra Afghanistan

Pressmeddelande  169/2014

24.7.2014

Utrikesministeriet har varit i kontakt med de avlidnas anhöriga och arbetsgivare och framfört sina kondoleanser.

Finländarna arbetade med organisationen International Assistance Missions projekt. Organisationen samarbetar med finska frivilligorganisationer i Afghanistan.

De två finländarna var anställda av Finlands evangelisk-lutheranska folkmission. Utrikesministeriet har tidigare finansierat organisationens utvecklingssamarbete i Afghanistan.

Centralkriminalpolisen ansvarar för brottets utredning i Finland och utrikesministeriet bistår polisen med handräckning i Afghanistan. Det huvudsakliga ansvaret för brottsutredningar har  de afghanska myndigheterna.

41 finländska medborgare har anmält till utrikesministeriet att de befinner sig i Afghanistan. Av dem är fem biståndsarbetare och 36 på EUPOL-uppdrag. Förutom dessa personer finns det ungefär 100 finländska soldater i operation ISAF till årets slut. De är främst lokaliserade till norra Afghanistan, i Mazar-e-Sharif.

Mer information: Finlands ambassadör i Afghanistan Ari Mäki (kontakt via informationsjouren tel. 040 551 6571).