Två krigsförbrytare avtjänar Haag-domar i Finland


Finland tar emot två krigsförbrytare som kommer att avtjäna sina straff i Finland. Zlatko Aleksovski och Anto Furundzija dömdes tidigare i år till ovillkorliga fänglesstraff av FNs Internationella domstol, som utreder krigsförbrytelserna mot det forna Jugoslavien. Ytterligare information om straffen finns på ICTYs web-sida.

Verkställandet av fängelsestraffen i Finland är möjligt tack vare avtalet om samarbete mellan Finland och ICTY. Finland sätter stort värde på ICTYs arbete. Domstolen ställer krigsförbrytarna i det forna Jugoslavien till ansvar för sina handlingar. Detta är en stor utmaning och en integrerad del av den internationella gemenskapens uppgifter.

Vid sidan av Finland har ICTY också ingått samarbetsavtal med Italien, Norge, Sverige och Österrike. Avtal med Frankrike och Spanien väntas träda i kraft vid årsskiftet.

Ytterligare information: utrikesrådet Esko Kiuru, utrikesministeriets juridiska avdelning, (ICTY) tel: 358-9-13415732, och överdirektör Markku Salminen, justitsieministeriet, (fängelsevården) tel: 358-9-182588400.






YK
kansainvälinen oikeus