Kai Mykkänen är ny utrikeshandels- och utvecklingsminister

Ministerbyten i Sipiläs regering

Statsrådets kommunikationsavdelning 22.6.2016 13.41
Pressmeddelande 283/2016

Republikens president utnämnde onsdagen den 22 juni vice talman Paula Risikko till inrikesminister och riksdagsledamot Kai Mykkänen till utrikeshandels- och utvecklingsminister samt förflyttade inrikesminister Petteri Orpo till finansminister.

Samtidigt befriade republikens president Alexander Stubb från uppdraget som finansminister och Lenita Toivakka från uppdraget som utrikeshandels- och utvecklingsminister.

Statsrådets allmänna sammanträde beslutade den 22 juni om ministrarnas arbetsfördelning, ministrarnas ställföreträdare och ministerutskottens sammansättning. Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen avlade tjänste- och domareden när sammanträdet inleddes.

Statssekreterare Olli-Pekka Heinonen utsågs att fortsätta som Samlingspartiets ministrars statssekreterare.

Ytterligare information: Paula Lehtomäki, statssekreterare, tfn 0295 160 280, statsrådets kansli

Muualla verkossa