Jutta Urpilainen blir utrikesministerns särskilda representant för fredsmedling

Jutta Urpilainen blir utrikesministerns särskilda representant för fredsmedling

Pressmeddelande 122/2017
29 juni 2017

Utrikesminister Timo Soini har utnämnt riksdagsledamoten Jutta Urpilainen till sin särskilda representant för fredsmedling. Urpilainens uppgift som utrikesministerns särskilda representant för fredsmedling kommer att ha betoning på att stärka kvinnors och ungas roll. Afrika kommer att vara den regionala tyngdpunkten för uppgiften.

Fredsmedling hör till prioriteterna i Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Utnämningen av Urpilainen till särskild representant för fredsmedling stärker Finlands synliga insats i den internationella fredsmedlingen och i förebyggandet av konflikter. Urpilainen tar över efter riksdagsledamoten Pekka Haavisto, som har skött uppgiften som särskild representant för fredsmedling de senaste två åren.

Jutta Urpilainen fortsätter också i sitt uppdrag som riksdagsledamot. Utnämningen är personlig och det är ett oavlönat uppdrag som Urpilainen sköter vid sidan om sina uppgifter i riksdagen.

Mer information: Lasse Keisalo, ambassadråd, tfn +358 295 351 845.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi

Tässä palvelussa myös