Jari Luoto får ledande uppdrag för initiativet mot kärnvapenterrorism

Jari Luoto får ledande uppdrag för initiativet mot kärnvapenterrorism

Pressmeddelande 105/2017
2.6.2017


Finlands representant, ambassadör Jari Luoto, har valts till ett ledande uppdrag inom det globala initiativet mot nukleär terrorism (Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism, GICNT) under generalförsamlingen i Tokyo den 2 juni. Luoto ska vara initiativets policysamordnare under de två kommande åren.
 


Jari Luoto

GICNT är ett partnerskap med syfte att avvärja nukleära hot och nukleär terrorism. Genom partnerskapet utvecklas olika länders och det internationella samfundets kapacitet att förebygga och upptäcka nukleära hot och reagera på dem. Initiativet startades av Rysslands och Förenta staternas presidenter 2006 och länderna delar på ordförandeskapet. Det är fråga om praktisk verksamhet och gemensamma övningar. För närvarande ingår 88 stater i partnerskapet och därtill internationella observatörer, bland annat Internationella atomenergiorganet IAEA, Interpol och EU.

Finland har deltagit aktivt i det internationella samarbetet för ökad kärnsäkerhet under årens lopp. I Finland finns det också expertis på området inom Strålsäkerhetscentralen STUK. STUK:s ledande expert Kari Peräjärvi har varit ordförande för GICNT:s observationsarbetsgrupp 2015–2017 och han fortsätter nu som Luotos rådgivare. Finland var värd för initiativets förra generalförsamling i Helsingfors 2015.

”Finland är kraftigt engagerat i att upprätthålla och stärka den internationella säkerheten. Terrorism och dess extrema uttryck kärnvapenterrorism är allvarliga hot som måste avvärjas beslutsamt genom internationellt gränsöverskridande samarbete”, konstaterar utrikesminister Timo Soini.

Ambassadör Jari Luoto övergår till sitt nya uppdrag från posten som Finlands ambassadör i Schweiz, som han innehaft sedan 2014. Han har också varit Finlands ambassadör i Brasilien, Östersjöambassadör och statssekreterare vid EU-sekretariatet vid statsrådets kansli.

Ytterligare information: Sannamaaria Vanamo, enhetschef, enheten för vapenkontroll, tfn 0295 351 529, Jari Luoto, ambassadör, tfn +4179 7517 172, och Kari Peräjärvi, ledande expert, STUK, tfn (09) 759 88705Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.