Jäänmurtajista perustuloon – Suomi kiinnosti kansainvälisiä toimittajavieraita vuonna 2018

Ulkoministeriön viestintäosasto toteuttaa vuosittain kymmeniä vierailuja ulkomaisille toimittajille ja vaikuttajille. Vierailut ovat osa pitkäjänteistä maakuva- ja viestintätyötä. Niiden avulla vahvistetaan Suomen poliittista, taloudellista ja kulttuurillista vaikuttavuutta, edistetään kaupallis-taloudellisia suhteita ja kirkastetaan maakuvaa. Vierailuja tehdään tiiviissä yhteistyössä eri Suomi-toimijoiden kanssa, kumppaneita ovat muun muassa Finnfacts ja Helsingin kaupunki.

Vuonna 2018 ulkoministeriö oli mukana toteuttamassa yli kolmeakymmentä ajankohtaisten aiheiden ympärille rakennettua vierailua. Matkoille osallistui yhteensä noin 300 toimittajaa. Vierailujen teemoja olivat muun muassa suomalainen koulutusjärjestelmä, arktiset kysymykset, kiertotalousosaaminen, metallimusiikki, presidentinvaalit ja Helsingin uudet kulttuurirakennukset. Vieraita tuotiin myös erilaisiin tapahtumiin kuten Slushiin, Tubeconiin ja Flow-festivaalille. Toimittajia kiinnosti vuonna 2018 erityisesti perustulokokeilu, Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen toiminta sekä ikisuosikki äitiyspakkaus. 

Vierailut tuottivat yhteensä 420 artikkelia kansainväliseen mediaan, ja ne toivat Suomelle julkisuutta 56 maassa. Artikkeleiden arvioidaan tavoittaneen noin 369 miljoonaa mediankuluttajaa. Määrällisesti eniten juttuja julkaistiin Venäjällä, Japanissa, Etelä-Koreassa, Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Julkisuuden sävy oli erittäin positiivinen: myönteistä tai erittäin myönteistä julkisuutta oli kaksi kolmasosaa, neutraalia loput eli kolmasosa.

Sosiaalisen median osumia ulkoministeriön vierailuilta analysoitiin lähes 800, joista noin 80 prosenttia oli Twitteristä. Eniten sosiaalisen median osumia saatiin Libanonista, Nigeriasta ja Japanista.  

”On tärkeää, että toimittajat kuulevat Suomen tarinan suoraan suomalaisilta ja paikan päällä. Parhaassa tapauksessa toimittajasta tulee Suomi-fani ja kiinnostus säilyy vuosien päähän. Toisaalta vierailuilla ei esitellä pelkkää kiiltokuva-Suomea vaan näytämme rehellisesti kaikki puolet sekä kerromme, miten ongelmia ja haasteita on meillä pyritty ratkaisemaan”, sanoo ulkoministeriön vierailukoordinaattori Eevamari Laaksonen.  

Temaattisten vierailujen lisäksi ulkoministeriön viestintäosaston vierailutiimi on vuosittain mukana toteuttamassa monia muitakin vierailuja. Vuonna 2018 eniten näkyvyyttä sai #HELSINKI2018-tapahtuma, jonne viestintäosasto akkreditoi noin 1 600 toimittajaa. 

Vierailuarvioinnin ulkoministeriölle toteutti M-Brain Insight Oy.

Lisätietoja: yksikönpäällikkö Eevamari Laaksonen, Aasian, Afrikan ja Amerikan viestinnän yksikkö, puh. +358 40 5095383 ja Country Manager Joakim Nyberg, M-Brain Insight Oy, joakim.nyberg(at)m-brain.com, puh. +358 44 538 9227

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi