Irlands utrikesminister Charles Flanagan besöker Finland

Irlands utrikesminister Charles Flanagan besöker Finland

Pressmeddelande 26/2017
7.2.2017

Irlands utrikesminister Charles Flanagan besöker Finland och träffar utrikesminister Timo Soini den 10 februari.

Ministrarna ska diskutera aktuella EU-ärenden och brexit samt EU:s säkerhetspolitiska samarbete.

Ministrarna ska också diskutera ländernas bilaterala relation, Ryssland och Ukraina, de transatlantiska relationerna, situationen i Syrien samt fredsprocessen i Mellanöstern.

Minister Flanagan, som besöker Finland för första gånger, ska också träffa president Martti Ahtisaari.

Ytterligare information: Riikka Taivassalo, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn 046 923 4581, och Juha Parikka, ambassadråd, enheten för Central-, Väst- och Sydeuropa, tfn 050 340 4356.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.